Clark Gillian Website

Wat is mindfulness?
Waar komt mindfulness vandaan?

Dhammapada - de weg van waarheid

4 Nobele waarheden:
Basis van het Boeddhisme


Hoofdstuk 14 van de Dhammapada, met als titel "De Boeddha", leest:


190. Wie toevlucht zoekt in Boeddha, in Waarheid en zij die er al van geleerd hebben, vindt een veilig toevluchtsoord. Zij zien de vier nobele waarheden:

यश्च बुद्धं च धर्मं च संघं न्च शरणं गतः ।

चत्वारि आर्यसत्यानि सम्यक् प्रज्ञया पश्यति ॥ १२॥

191. Verdriet, de oorzaak van verdriet, het einde van verdriet en het achtvoudige pad dat leidt naar het einde van verdriet.

दुःखं दुःखसमुत्पादं दुःखस्य चातिक्रमम् ।

आर्याष्टाङ्गिकं मार्गं दुःखोपशमगामिनम् ॥ १३॥


192. Hierin is er een echt veilige toevlucht, het is simpelweg de ultieme toevlucht. Iedereen die daar toevlucht in zoekt kent het einde van verdriet.

एतत् खलु शरणं क्षेमं एतत् शरणमुत्तमम् ।

एतत् शरणमागम्य सर्वदुःखात् प्रमुच्यते ॥ १४॥


De Dhammapada spreekt over de basisprincipes van het Boeddhisme, namelijk de vier nobele waarheden:


1. Lijden

2. Oorsprong van het lijden

3. Het einde van het lijden

4. Het pad (van de waarheid:  Dhammapada) / Het achtvoudig pad (āryāṣṭāṅgamārga)

Oorsprong van 'Mindfulness'


Het Achtvoudig pad, wat men synoniem kan noemen van de Dhammapada - de weg van de waarheid, bestaat uit 8 zaken waaronder... U raadt het: het ons zo bekende fenomeen mindfulness.


Maar het achtvoudige pad wordt vaak voorgesteld als een wiel met 8 spaken. Elk van de spaken is even belangrijk en steunt de wiel in gelijke mate. Mindfulness (sammā-sati: puur bewustzijn) is slechts één van de acht spaken. Maar welke zijn de andere 7 principes van het achtvoudig pad? 


1. Puur begrip (sammā-diṭṭhi)


2. Pure intentie (sammā-saṅkappa)


3. Puur spreken (sammā-vācā)


4. Puur handelen (sammā-kammanta)


5. Puur leven (sammā-ājīva)


6. Pure inspanning (sammā-vāyāma)


7. Puur bewustzijn (sammā-sati) - in het Engels: Mindfulness


8. Pure concentratie (sammā-samādhi)