Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 4. 

De bloemen.N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः


☸️


Wie zal deze wereld veroveren, de wereld van de goden en ook de wereld van YAMA – de wereld van pijn en dood? Wie zal de Dhammapada vinden, de heldere weg van de perfectie, zoals iemand die tussen allerlei bloemen de allermooiste terugvindt.

क इमां पृथिवीं विजेष्यते यमलोकं चेमं सदेवकम् ।

को धर्मपदं सुदेशितं कुशलः पुष्पमिव प्रचेष्यति ॥ १॥

☸️


De wijze student zal deze wereld veroveren, de wereld van de goden en ook de wereld van YAMA – de wereld van pijn en dood. De wijze student zal de Dhammapada vinden, de heldere weg van de perfectie, zoals iemand die tussen allerlei bloemen de allermooiste terugvindt.

शैक्षः पृथवीं विजेष्यते यमलोकं च इमं सदेवकम् ।

शैक्षो धर्मपदं सुदेशितं कुशलः पुष्पमिव प्रचेष्यति ॥ २॥

☸️


Iedereen die weet dat het lichaam alleen maar het schuim is op de golven van de zee,  alleen maar de schaduw van een weerspiegeling; zij breken de scherpe pijlen van MARA verborgen in de bloemen van verleidelijke passies; zij stappen af van het pad van de dood om hun eigen pad te betreden.

फेनोपमं कायमिमं विदित्वा मरीचिधर्मं अभिसंबुधानः ।

छित्वा मारस्य प्रपुष्पकाणि अदर्शनं मृत्युराजस्य गच्छेत् ॥ ३॥

☸️


Iedereen die de bloemen plukt van verleidelijke passies wordt onverwacht meegesleept door de dood, zoals een tsunami over een slapend dorp raast en dan weer wegstroomt.

पुष्पाणि ह्येव प्रचिन्वन्तं व्यासक्तमनसं नरम् ।

सुप्तं ग्रामं महोघ इव मृत्युरादाय गच्छति ॥ ४॥

☸️


Zo is het dat de dood, het einde van dit alles, ook een einde maakt aan iemand die altijd maar dorst en hunkert naar de bloemen van sensuele passies.

पुष्पाणि ह्येव प्रचिन्वन्तं व्यासक्तमनसं नरम् ।

अतृप्तमेव कामेषु अन्तकः कुरुते वशम् ॥ ५॥

☸️


Wandel door het leven als een honingbij die stuifmeel meepakt van elke bloem, maar de schoonheid en de heerlijke geur van de bloem niet verstoort.

यथापि भ्रमरः पुष्पं वर्णगन्धं अघ्नन् ।

पलायते रसमादाय एवं ग्रामे मुनिश्चरेत् ॥ ६॥

☸️


Wat de mensen allemaal verkeerd gedaan hebben, wat ze allemaal wel of niet gedaan hebben, dat zijn hun zaken en denk er dus niet aan. Het zal u meer baten om te denken aan uw eigen zaken, aan de dingen die jij zelf wel of niet hebt gedaan.         

न परेषां विलोमानि न परेषां कृताकृतम् ।

आत्मनं एव अवेक्षेत कृतान्यकृतानि च ॥ ७॥

☸️


Sommige bloemen lijken dan weer mooi door hun schitterende kleur, maar zodra je eraan ruikt hebben ze geen geur. Sommige woorden kunnen mooi klinken maar zijn nutteloos wanneer mensen ze alleen uitspreken maar niet doen.    

यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवदगन्धकम् ।

एवं सुभाषिता वाक् सफला भवति कुर्वतः ॥ ८॥

☸️


En sommige bloemen hebben een schitterende kleur en ruiken heerlijk, net als de prachtige woorden van iemand die doet wat ze zelf zeggen.         


यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवत् सगन्धकम् ।

एवं सुभाषिता वाक् सफला भवति कुर्वतः ॥ ९॥

☸️


Uit een grote hoop bloemen kan je prachtige kransen maken. Als mens hebben we in dit leven veel kansen om daar aan te werken.     

यथापि पुष्पराशेः कुर्यात् मालागुणान् बहून् ।

एवं जातेन मर्त्त्येन कर्त्तव्यं कुशलं बहु ॥ १०॥

☸️


De geur van bloemen gaat nooit tegen de wind in; niet van sandelhout, rododendron of jasmijn. Maar wind of geen wind, het parfum van de deugd reikt tot aan het einde van de wereld.

न पुष्पगन्धः प्रतिवातमेति न चन्दनं तगरमल्लिके वा ।

सताञ्च गन्धः प्रतिवातमेति सर्वा दिशः सत्पुरुषः प्रवाति ॥ ११॥

☸️


Er is de geur van sandelhout, van rododendron, van blauwe lotus en jasmijn, maar het parfum van de deugd overstijgt ze allemaal.     

चन्दनं तगरं वापि उत्पलं अथ वार्षिकी ।

एतेषां गन्धजातानां शीलगन्धोऽनुत्तरः ॥ १२॥

☸️


De geur van bloemen reikt niet ver, zelfs de geur van rododendron en van sandelhout. Maar de geur van goede daden reikt tot in de hemel en het is ook nog eens het favoriete parfum onder de goden.  

अल्पमात्रोऽयं गन्धो योऽयं तगरचन्दनी ।

यश्च शीलवतां गन्धो वाति देवेषु उत्तमः ॥ १३॥

☸️


Het pad van mensen die veel deugd verzameld hebben, die steeds waakzaam zijn over hun schatten en die bevrijd zijn met het licht van hun ware zelf, kan niet versperd worden door MARA of de dood.         

तेषां सम्पन्नशीलानां अप्रमाद-विहारिणाम् ।

सम्यग्ज्ञानविमुक्त्तानां मारो मार्गं न विन्दति ॥ १४॥

☸️


Uit een grote hoop vuilnis aan de kant van de weg kan een lotusbloem groeien en bloeien. En zelfs vanop die hoop vuilnis is de lotusbloem volledig in staat met haar pure parfum de ziel een bad te geven van heerlijke blijdschap.

यता सङ्कारधाने उज्झिते महापथे ।

पद्म तत्र जायेत शुचिगन्धं मनोरमम् ॥ १५॥

☸️


Zo ook schijnt tussen de blinden nog het pure licht van de wijsheid van de student die de volledig ontwaakte volgt, de Boeddha. 

एवं सङ्कारभूते अन्धभूते पृथग्जने ।

अतिरोचते प्रज्ञया सम्यक्-संबुद्ध-श्रावकः ॥ १६॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः