Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 9. 

Goed en slecht.N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः


☸️


Maakt voort en doe wat goed is; hou uw gedachten weg van het slechte. Als je goede dingen doet maar te traag, dan vinden uw gedachten een manier om zich te plezieren met wat slecht is voor U.

अभित्वरेत कल्याणे पापात् चित्तं निवारयेत् ।

तन्द्रितं हि कुर्वतः पुण्यं पापे रमते मनः ॥ १॥      

☸️


Stel nu dat er iemand iets slecht doet, laat hem of haar het niet opnieuw en opnieuw doen, zodanig dat hij of zij er zelfs van geniet op een of andere manier. Want op lange termijn zal er zodanig veel opgehoopt worden dat de pijn ervan enorm is.

पापं चेत् पुरुषः कुर्यात् न तत् कुर्यात् पुनः पुनः ।

न तस्मिन् छन्दं कुर्यात् दुःखः पापस्य उच्चयः ॥ २॥         

☸️


Als iemand iets goed doet, laat hem of haar het opnieuw en opnieuw doen. Laat hem of haar daar genot uit putten want op lange termijn zal er zodanig veel goeds opgehoopt worden dat er een enorme zaligheid zal bestaan.

पुण्यं चेत् पुरुषः कुर्यात् कुर्यादेतत् पुनः पुनः ।

तस्मिन् छन्दं कुर्यात् सुखः पुण्यस्य उच्चयः ॥ ३॥

☸️


Iemand kan genieten van slechte daden zo lang dat het zijn bittere vruchten nog niet heeft afgeworpen; maar zodra die vrucht komt dan ondervindt die persoon zelf hoe slecht het is.     

पापोऽपि पश्यति भद्रं यावत् पापं न पच्यते ।

यदा च पच्यते पापं अथ पापो पापानि पश्यति ॥ ४॥

☸️


Het kan enorm pijnlijk zijn en moeilijk om het goede te doen zo lang als het zijn vruchten nog niet heeft afgeworpen; maar wanneer de vrucht komt dan ondervindt die persoon zelf hoe goed het is.          

भद्रोऽपि पश्यति पापं यावत् भद्रं न पच्यते ।

यदा च पच्यते भद्रं अथ भद्राणि पश्यति ॥ ५॥

☸️


Probeer niet te denken dat kleine daden omdat ze klein zijn dan maar een ‘beetje slecht’ zijn. Vele kleine druppeltjes vullen na lang genoeg wachten een waterkan tot op de boord. Zo is de dwaas op termijn ook volledig opgevuld met het slechte, zelfs al kwam het maar stukje bij beetje, druppeltje per druppeltje.

माऽवमन्येत पापस्य न मां तद् आगमिष्यति ।

उदबिन्दुनिपातेन उदकुंभोऽपि पूर्यते ।

बालः पूरयति पापं स्तोकं स्तोकमप्याचिन्वन् ॥ ६॥          

☸️


Probeer niet te denken dat kleine daden omdat ze klein zijn niet veel kunnen betekenen. Vele kleine druppeltjes vullen een waterkan tot op de boord na lang genoeg wachten. Zo is de wijze op termijn ook volledig gevuld met het goede, zelfs al kwam het maar stukje bij beetje, druppeltje per druppeltje.          

माऽवमन्येत पुण्यस्य न मां तद् आगमिष्यति ।

उदबिन्दुनिपातेन उदकुंभोऽपि पूर्यते ।

धीरः पूरयति पुण्यस्य स्तोकं स्तोकमप्याचिन्वन् ॥ ७॥

☸️


Probeer alle gevaar -de grote en de kleine- te vermijden, net zoals iemand die met een volledige salaris op zak recht naar huis loopt en niet rond gaat dansen en dwalen of zoals iemand die genoeg van het leven houdt genoeg gezond verstand heeft om geen vergif te drinken.

वाणिगिव भयं मार्गं अल्पसार्थो महाधनः ।

विषं जीवितुकाम इव पापानि परिवर्जयेत् ॥ ८॥

☸️


Als je geen open wonde hebt in uw hand, kan die niet infecteren met wat je allemaal vastpakt. Vergif kan niet doordringen waar geen wonden zijn. Iemand die vrij is van slechtheid kan slechtheid niet raken.     

पाणौ चेद् व्रणो न स्याद् हरेत् पाणिना विषम् ।

नाऽव्रणं विषमन्वेति नाऽस्ति पापं अकुर्वतः ॥ ९॥

☸️


Iemand die iets slechts doet tegen iemand die goed en puur leeft zonder slechtheden, krijgt dit terug zoals het stof dat je tegen de wind in gooit.

योऽल्पदुष्टाय नराय दुष्यति शुद्धाय पुरुषायाऽनङ्गनाय ।

तमेव बालं प्रत्येति पापं सूक्ष्मो रजः प्रतिवातमिव क्षिप्तम् ॥ १०॥

☸️


Sommige mensen zijn herboren op deze aarde; zij die slecht doen worden herboren in een hel, de rechtvaardigen gaan naar het hemelse; maar zij die puur zijn bereiken het NIRVANA.

गर्भमेक उत्पद्यन्ते निरयं पापकर्मिणः ।

स्वर्गं सुगतयो यान्ति परिनिर्वान्त्यनास्रवाः ॥ ११॥

☸️


Niet in de hemel, niet in diep in de oceaan, niet in een grot in de bergen, nergens of nergens kan iemand ontsnappen aan het gedane.

नान्तरीक्षे न समुद्रमध्ये न पर्वतानां विवरं प्रविश्य ।

न विद्यते स जगति प्रदेशो यत्रस्थितो मुच्येत पापकर्मणः ॥ १२॥      


☸️

Niet in de hemel, niet in diep in de oceaan, niet in een grot in de bergen, nergens of nergens kan iemand zich gaan verstoppen voor de dood.      

नान्तरिक्षे न समुद्रमध्ये न पर्वतानां विवरं प्रविश्य ।

न विद्यते स जगति प्रदेशो यत्रस्थितं न प्रसहेत मृत्युः ॥ १३॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः