Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 26. 

De brahmaan.N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः


☸️


Steek moedig de rivier over; overwin al uw passies. Ga verder dan de wereld van fragmenten en ontdek de onsterfelijke vonk die aan het begin staat van het leven.    

छिन्धि स्रोतः पराक्रम्य कामान् प्रणुद ब्राह्मण ।

संस्कारणां क्षयं ज्ञात्वाऽकृतज्ञोऽसि ब्राह्मण ॥ १॥

☸️


Steek de rivier moedig over; overwin al uw passies. Ga verder dan het denken in termen van wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt en alle boeien zullen wegsmelten.

यदा द्वयोर्धर्मयोः पारगो भवति ब्राह्मणः ।

अथाऽस्य सर्वे संयोगा अस्तं गच्छन्ति जानतः ॥ २॥         


☸️ 

Wat is een ware brahmaan? Ik noem een brahmaan iedereen die geen dingen heeft die hij of zij leuk vindt en tegelijk ook geen dingen heeft die hij of zij niet leuk vindt; vrij van de kettingen van angst.       

यस्य पारं अपारं वा पारापारं न विद्यते ।

वीतदरं विसंयुक्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ ३॥

☸️


Wie is de ware brahmaan? Ik noem een brahmaan iedereen die de gedachten getraind heeft om stil te zijn en het opperste doel van het leven heeft bereikt.   

ध्यायिनं विरजमासीनं कृतकृत्यं अनास्रवम् ।

उत्तमार्थमनुप्राप्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ ४॥

☸️


De zon schijnt gedurende de dag, de maan schijnt ’s nachts, de strijder schijnt en straalt tijdens veldslagen en de brahmaan schijnt tijdens meditatie. Maar dag en nacht schijnt de Boeddha met een schitterende liefde voor allen.  

दिवा तपत्यादित्यो रात्रावाभाति चन्द्रमाः ।

सन्नद्धः क्षत्रियस्तपति ध्यायी तपति ब्राह्मणः ।

अथ सर्वमहोरात्रं बुद्धस्तपति तेजसा ॥ ५॥

☸️


Ik noem iedereen die alle kwaad van zich af heeft geschud een brahmaan. Ik noem iedereen die de gedachten op een serene afstand houdt van het wereldse een brahmaan; een zwerver wiens hart puur is.          
वाहितपाप इति ब्राह्मणः समचर्यः श्रमण इत्युच्यते ।

प्रव्राजयन्नाऽऽत्मनो मलं तस्मात् प्रव्रजित इत्युच्यते ॥ ६॥

☸️


Ik noem iedereen een brahmaan die nooit kwaad wordt, die nooit anderen kwetst zelfs al worden ze gekwetst door hen.

न ब्राह्मणं प्रहरेत् नाऽस्मै मुञ्चेद् ब्राह्मणः ।

धिग् ब्राह्मणस्य हन्तारं ततो धिग् यस्मै मुञ्चति ॥ ७॥

☸️


Ik noem iedereen een brahmaan die zichzelf niet vastklampt aan het genot. Veroorzaak geen verdriet meer aan anderen: geen verdriet zal u nog overkomen.

न ब्राह्मणस्यैतद् अकिञ्चित् श्रेयो यदा निषेधो मनसा प्रियेभ्यः ।

यतो यतो हिंस्रमनो निवर्तते ततस्ततः शाम्यत्येव दुःखम् ॥ ८॥

☸️


Ik noem iedereen brahmaan die andere niet meer kwetst met onvriendelijke daden, woorden of gedachten. Lichaam en geest gehoorzamen hem beide.

यस्य कायेन वाचा मनसा नाऽस्ति दुष्कृतम् ।

संवृतं त्रिभिः स्थानैः तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ ९॥

☸️


Ik noem iedereen een brahmaan die in de voetstappen van de Boeddha volgt. Licht uw toorts aan het vuur van zijn offer.    

यस्माद् धर्मं विजानीयात् सम्यक्-संबुद्ध-देशितम् ।

सत्कृत्य तं नमस्येद् अग्निहोत्रमिव ब्राह्मणः ॥ १०॥

☸️


Haarkleur, geboorte en afkomst maakt niemand automatisch een brahmaan, alleen een hart gevuld met waarheid en liefde voor alle leven.

न जटाभिर्न गोत्रेण न जात्या भवति ब्राह्मणः ।

यस्मिन् सत्यं च धर्मस्च स शुचिः स च ब्राह्मणः ॥ ११॥

☸️


Welk nut heeft haarkleur? Welk nut heeft de vacht van een hert wanneer je erop mediteert met alleen maar lust in uw gedachten?     

किं ते जटाभिः दुर्मेधः ! किं तेऽजिनशाट्या ।

आभ्यन्तरं ते गहनं बाह्यं परिमार्जयसि ? ॥ १२॥

☸️


Oranje gewaden en uiterlijk vertoon maakt van niemand automatisch een brahmaan, alleen het trainen van de geest en de zintuigen door meditatie.           

पांशुकूलधरं जन्तुं कृशं धमनिसन्ततम् ।

एकं वने ध्यायन्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ १३॥

☸️


Rijkdom of status maakt van niemand automatisch een brahmaan. Bevrijd jezelf van je eigen verlangens en je zal een brahmaan worden.         

न चाहं ब्राह्मणं ब्रवीमि योनिजं मातृसंभवम् ।

भो वादी नाम स भवति स वै भवति सकिञ्चनः ।

अकिञ्चनमनादानं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ १४॥

☸️


Een brahmaan heeft alle kettingen afgeworpen en beeft niet met angst. Geen egoïstische banden kunnen hen nog doen struikelen, geen enkele onzuivere gedachtes kunnen hun geest bezoedelen.     

सर्वसंयोजनं छित्त्वा यो वै न परित्रस्यति ।

संगातिगं विसंयुक्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ १५॥

☸️


Ik noem iedereen een brahmaan die alle riemen, kettingen en banden van karma heeft doorgesneden. Zo iemand is volledig wakker uit een diepe slaap opgestaan.

छित्वा नन्दिं वरत्रां च सन्दानं सहनुक्रमम् ।

उत्क्षिप्तपरिघं बुद्धं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ १६॥


☸️

Ik noem iedereen een brahmaan die niet bang is voor gevangenschap of de dood. Zo iemand heeft de kracht van de liefde dat geen enkel leger kan verslaan.

आक्रोशन् वधबन्धं चादुष्टो यस्तितिक्षति ।

क्षान्तिबलं बलानीकं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ १७॥

☸️


Ik noem een brahmaan iemand die nooit kwaad is, nooit van het pad afdwaalt, puur is en zelfbeheerst. Voor deze brahmaan is dit lichaam het laatste.

अक्रोधनं व्रतवन्तं शीलवन्तं अनुश्रुतम् ।

दान्तमन्तिमशारीरं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ १८॥

☸️


Ik noem een brahmaan iemand die zich niet vastklampt aan het genot, net als een druppel water op een bloemblaadje of een mosterdzaad op de tip van de naald.     

वारि पुष्करपत्र इवाराग्रे इव सर्षपः ।

यो न लिप्यते कामेषु तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ १९॥

☸️


Voor zo iemand zal er geen verdriet nog komen, valt er geen last meer op de schouders.    

यो दुःखस्य प्रजानातीहैव क्षयमात्मनः ।

पन्नभारं विसंयुक्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ २०॥

☸️


Ik noem iedereen een brahmaan wiens wijsheid vergaand is en wiens inzicht diep is; iedereen die door het juiste pad te volgen en het slechte pad te vermijden het hoogste doel heeft bereikt.

गंभीरप्रज्ञं मेधाविनं मार्गामार्गस्य कोविदम् ।

उत्तमार्थमनुप्राप्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ २१॥

☸️


Ik noem iedereen een brahmaan die enorm weinig noden heeft, die niet gehecht is aan het leven onder een huisbaas of leven als een bedelmonnik.

असंसृष्टं गृहस्थैः अनागारैश्चोभाभ्याम् ।

अनोकःसारिणं अल्पेच्छं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ २२॥

☸️


Ik noem iedereen een brahmaan die alle wapens aan de kant heeft gelegd en geweld tegen alle levende wezens heeft afgezworen. Zo iemand doodt niet en helpt niemand te doden.

निधाय दण्डं भूतेषु त्रसेषु स्थावरेषु च ।

यो न हन्ति न घातयति तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ २३॥

☸️


Ik noem iedereen een brahmaan die nooit vijandig is tegen mensen die vijandig tegen hen zijn, die onthecht is tussen hen die egoïstisch zijn en toch in vrede leeft onder zij die oorlog voeren.

अविरुद्धं विरुद्धेषु आत्तदण्डेषु निर्वृतम् ।

सादानेष्वनादानं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ २४॥

☸️


Ik noem een brahmaan iedereen van wie passie en haat, arrogantie en bedrog weg zijn gevallen net als een mosterdzaad van de tip van de naald.

यस्य रागश्च द्वेषश्च मानो म्रक्षश्च पातितः ।

सर्षप इवाऽऽराग्रात् तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ २५॥

☸️


Ik noem een brahmaan iedereen die altijd waarachtig en oprecht is, steeds lief.       

अकर्कशां विज्ञापनीं गिरं सत्त्यामुदीरायेत् ।

यथा नाऽभिषजेत् किञ्चित् तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ २६॥

☸️


Zo iemand vraagt nooit wat het leven hem of haar oplevert en vraagt alleen: “Wat kan ik het leven geven?”

य इह दीर्घं वा हृस्वं वाऽणुं स्थूलं शुभाऽशुभम् ।

लोकेऽदत्तं नादत्ते तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ २७॥

☸️


Ik noem een brahmaan iedereen die de eigen hemel heeft gevonden, vrij van elk verlangen, vrij van elke onzuiverheid.

आशा यस्य न विद्यन्तेऽस्मिन् लोके परस्मिन् च ।

निराशयं विसंयुक्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ २८॥

☸️


Niets willen, niets betwijfelen, lichaam en geest overheersen, zo iemand is buiten tijd en dood getreden.

यस्याऽऽलया न विद्यन्त आज्ञायाऽकथंकथी ।

अमृतावगाधमनुप्राप्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ २९॥

☸️


Ik noem een brahmaan iedereen die verder gegaan is dan goed en kwaad en vrij is van verdriet, passie en onzuiverheid.

य इह पुण्यं च पापं चोभयोः संगं उपात्यगात् ।

अशोकं विरजं शुद्धं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ ३०॥

☸️


Ik noem een brahmaan iedereen die boven de tweestrijd van de wereld is uitgestegen, vrij van verdriet en vrij van zonde. Zo iemand schijnt als de volle maan tijdens een wolkenloze nacht.

चन्द्रमिव विमलं शुद्धं विप्रसन्नमनाविलम् ।

नन्दीभवपरीक्षीणं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ ३१॥

☸️


Ik noem een brahmaan iedereen die de rivier heeft overgestoken, die moeilijk en gevaarlijk was om over te steken, maar toch de andere oever bereikt heeft.

य इमं प्रतिपथं दुर्गं संसारं मोहमत्यगात् ।

तीर्णः पारगतो ध्याय्यनेजोऽकथंकथी ।

अनुपादाय निर्वृतः तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ ३२॥

☸️


Ik noem iedereen een brahmaan die de rug heeft gekeerd naar zichzelf. Dakloos, maar altijd thuis. Zonder ego, maar altijd vervuld.   

य इह कामान् प्रहायाऽनागारः परिव्रजेत् ।

कामभवपरिक्षीणं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ ३३॥

☸️


Alle wil voor de eigen zelf is uit de gedachten verjaagd geweest; het zal nooit meer terugkeren.   

य इह तृष्णां प्रहायाऽनागारे परिव्रजेत् ।

तृष्णाभवपरिक्षीणं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ ३४॥

☸️


Ik noem iedereen een brahmaan die de drang heeft overwonnen om zelfs hemelse dingen te bezitten en niet meer vasthangt aan zelfzuchtige dingen.


हित्त्वा मानुषकं योगं दिव्यं योगमुपात्यगात् ।

सर्वयोगविसंयुक्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ ३५॥

☸️


Ik noem iedereen een brahmaan die vrij is van gebonden te zijn aan mensen en de natuur, zoals de held die de wereld heeft overwonnen.       

हित्त्वा रतिञ्चारतिञ्च शीतीभूतं निरूपधिम् ।

सर्वलोकाऽभिभुवं वीरं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ ३६॥

☸️


Ik noem iedereen een brahmaan die vrij is van ik, mezelf en van mij, die de opkomst en ondergang van het leven kent. Zo iemand is ontwaakt en zal nooit meer in slaap vallen.   

च्युतिं यो वेद सत्त्वानां उपत्तिं च सर्वशः ।

असक्तं सुगतं बुद्धं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ ३७॥

☸️


Ik noem iedereen een brahmaan wiens pad niemand kan kennen. Zo iemand leeft vrij van het verleden, los van de toekomst, bevrijd van bederf en dood.

यस्य गतिं न जानन्ति देव-गन्धर्व-मानुषाः ।

क्षीणास्रवं अर्हन्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ ३८॥

☸️


Ze bezitten niets, ze verlangen niets omwille van hun eigen plezier, omwille van hun eigen winst; ze zijn een pure kracht geworden voor het goede en stellen zichzelf ten dienste voor de vrijheid van iedereen.     

यस्य पुरश्च पश्चाच्च मध्ये च नाऽस्ति किञ्चन ।

अकिञ्चनमनादानं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ ३९॥

☸️


Ik noem iedereen een brahmaan die geen angst kent, heroïsch is, onwankelbaar, een grote wijze die de dood heeft overwonnen en het doel van het leven heeft bereikt.      

ऋषभं प्रवरं वीरं महर्षिं विजितवन्तम् ।

अनेजं स्नातकं बुद्धं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ ४०॥

☸️


Brahmanen hebben het einde van de weg bereikt, ze hebben de rivier van het leven overgestoken. Alles wat zij moesten doen is gedaan: ze zijn een geworden met alle leven.

पूर्वनिवासं यो वेद स्वर्गापाऽयं च पश्यति ।

अथ जातिक्षयं प्राप्तोऽभिज्ञाव्यवसितो मुनिः ।

सर्वव्यवसितव्यवसानं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ ४१॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः