Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 24. 

Dorst.N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः


☸️


De meest dwingende verlangens van mensen die zonder bewuste gedachtes leven groeien steeds dikker en dikker als klimop. Ze springen als een aap van het ene leven tot de andere, steeds op zoek naar een ander stuk fruit in het bos.          

मनुजस्य प्रमत्तचारिणः तृष्णा वर्द्धते मालुवेव ।

स प्लवतेऽहरहः फलमिच्छन् इव वने वानरः ॥ १॥

☸️


Wanneer we ons laten dwingen door deze verlangens, verspreidt verdriet zich net als wildgras.    

यं एषा साहयति जन्मिनी तृष्णा लोके विषात्मिका ।

शोकास्तस्य प्रवर्द्धन्तेऽभिवर्द्धमानं वीरणम् ॥ २॥

☸️


Verover deze woeste hunkeringen en verdriet zal wegvallen uit uw leven net als druppels water van een bloemblaadje vallen.

यश्चैतां साहयति जन्मिनीं तृष्णां लोके दुरत्ययाम् ।

शोकाः तस्मात् प्रपतन्त्युदबिन्दुरिव पुष्करात् ॥ ३॥

☸️


Daarom zeg ik, graaf de wortels uit van de hunkeringen volledig uit, net zoals je gras zou uittrekken. Voorkom zo dat MARA je verpletterd net als riet aan de oevers van een wilde rivier.

तद् वो वदामि भद्रं वो यावन्त इह समागताः ।

तृष्णाया मूलं खनतोशीरार्थीव वीरणम् ॥ ४॥

☸️


Net zoals een boom blijft doorgroeien wanneer het is omver gekapt maar de wortels niet zijn uitgegraven, zo zal lijden nog steeds naar u komen met meer en meer dwingende verlangens en dwangmatigheden tot ze volledig zijn uitgeblust.

यथाऽपि मूलेऽनुपद्रवे दृढे छिन्नोऽपि वृक्षः पुनरेव रोहति ।

एवमपि तृष्णाऽनुशयेऽनिहते निर्वर्त्तते दुःखमिदं पुनः पुनः ॥ ५॥

☸️


Indien de zesendertig stromen van de geest naar welke vorm van genot dan ook gaan, zal er een vloed komen dat deze ongelukkige persoon zal wegspoelen.

यस्य षट्त्रिंशत् स्रोतांसि मनापश्रवणानि भूयासुः ।

वाहा वहन्ति दुर्दृष्टि सङ्कल्पा रागनिःसृताः ॥ ६॥

☸️


De vloed komt overal. Het klimop van passie groeit overal. Als je er eentje ziet groeien in uw gedachten, ontwortel deze met wijsheid.  

स्रवन्ति सर्वतः स्रोतांसि लतोद्भिद्य तिष्ठति ।

तां च दृष्ट्वा लतां जातां मूलं प्रज्ञया छिन्दत ॥ ७॥

☸️


Ieder mens ondergaat de uitdagingen van gehecht te zijn aan de dingen en de dorst voor genot. Blijven hunkeren naar deze dingen houdt hen vast in het cyclus van geboorte en dood.

सरितः स्निग्द्धाश्च सौमनस्या भवन्ति जन्तोः

ते स्रोतःसृताः सुखैषिणस्ते वै जातिजरोपगा नराः ॥ ८॥

☸️


Rondgejaagd door de dorst, rennen zij rond als een bange haas, steeds harder en harden aan het lijden.

तृष्णया पुरस्कृताः प्रजाः परिसर्पन्ति शश इव बद्धः ।

संयोजनसंगसक्तका दुःखमुपयन्ति पुनः पुनः चिराय ॥ ९॥

☸️


Rondgejaagd door deze dorst, rennen zij rond als een bange haas. Overwin de dorst en bevrijd jezelf.

तृष्णया पुरस्कृताः प्रजाः परिसर्पन्ति शश इव बद्धः ।

तस्मात् तृष्णां विनोदयेद् भिक्षुराकाङ्क्षी विरागमात्मानः ॥ १०॥

☸️


Sommige bevrijden zichzelf van een bos van verlangens en stappen onmiddellijk in een ander. Vrijgemaakt van het ene, lopen ze recht in de ketens van een andere.

यो निर्वणार्थी वनाऽधिमुक्तो वनमुक्तो वनमेव धावति ।

तुं पुद्गलमेव पश्यत मुक्तो बन्धनमेव धावति ॥ ११॥

☸️


Zelfs handboeien van hout, van touw of zelfs van ijzer, zo zeggen de wijzen, zijn niet zo sterk als de zelfzuchtige obsessie met rijkdom en familie.

न तद् दृढं बन्धनमाहुर्धीरा यद् आयसं दारुजं पर्वजं च ।

सारवद्-रक्ता मणिकुण्डलेषु पुत्रेषु दारेषु च याऽपेक्षा ॥ १२॥

☸️


Zulke boeien houden ons vast en zijn moeilijk te breken. Breek van ze los door zelfzuchtige verlangens te overwinnen en keer je rug naar de wereld van alle soorten genot van de zintuigen alleen zonder ooit nog om te kijken.

एतद् दृढं बन्धनमाहुर्धीरा अपहारि शिथिलं दुष्प्रमोचम् ।

एतदपि छित्त्वा परिव्रजन्ति अनपेक्षिणः कामसुखं प्रहाय ॥ १३॥

☸️


Net als een spin die in hun  eigen web gevangen zit, is een mens gevangen in het web van de eigen woeste hunkeringen. Breek weg uit het web en keer je rug naar zintuiglijk plezier en alle verdriet.   

ये रागरक्ता अनुपतन्ति स्रोतः स्वयंकृतं मर्कटक इव जालम् ।

एतदपि छित्त्वा व्रजन्ति धीरा अनपेक्षिणः सर्वदुःखं प्रहाय ॥ १४॥

☸️


Als je de andere oever van het bestaan wilt bereiken, geef alles op wat je ervoor had en laat het in het midden. Bevrijd je geest en overstijg geboorte en dood.        

मुञ्च पुरो मुञ्च पश्चात् मध्ये मुञ्च भवस्य पारगः ।

सर्वत्र विमुक्तमानसो न पुनः जातिजरे उपैपि ॥ १५॥

☸️


Als je de andere oever wilt bereiken, laat dan geen twijfels, passies en hunkeringen uw handboeien versterken.

वितर्कप्रमथितस्य जन्तोः तीव्ररागस्य शुभाऽनुदर्शिनः ।

भूयः तृष्णा प्रवर्द्धते एष खलु दृढं करोति बन्धनम् ॥ १६॥

☸️


Mediteer diep, maak onderscheid tussen plezierige dingen en het permanente, breek los uit de boeien van MARA.         

वितर्कोपशमे च यो रतोऽशुभं भावयते सदा स्मॄतः ।

एष खलु व्यन्तीकरिष्यति एष छेत्स्यति मारबन्धनम् ॥ १७॥

☸️


Zij die vrij zijn van angst, dorst en zonde hebben alle doornen uit hun leven gehaald. Het lichaam dat zij hebben is hun laatste. 

निष्ठांगतोऽसंत्रासी वीततृष्णोऽनंगणः ।

उत्सृज्य भवशल्यानि अन्तिमोऽयं समुछ्रयः ॥ १८॥

☸️


Zij die van dwangmatige gewoontes en gehechtheden vrij zijn en begrijpen waar woorden eigenlijk voor staan, zijn van de opperste wijsheid. Dit lichaam is hun laatste.

वीततृष्णोऽनादानो निरुक्तिपदकोविदो ।

अक्षराणां सन्निपातं जानाति पूर्वापराणि च ।

स वै अन्तिमशारीरो महाप्राज्ञ इत्युच्यते॥ १९॥     


☸️

Ik heb mezelf overwonnen en leef in puurheid. Ik ken het al. Ik heb alles achtergelaten en leef in vrijheid. Ik heb het mezelf geleerd, wie kan er beweren mijn leerkracht te zijn?    

सर्वाभिभूः सर्वविदहमस्मि सर्वेषु धर्मेषु अनुपलिप्तः ।

सर्वंजहः तृष्णाक्षये विमुक्तः स्वयमभिप्राय कमुद्दिशेयम् ॥ २०॥

☸️


Er is geen groter cadeau dan het cadeau van de DHARMA. Er is geen zoeter, geen blijer cadeau. Het maakt een eind aan alle hunkeringen en het verdriet dat ze brengen.    

सर्वदानं धर्मदानं जयति सर्वरसं धर्मरसो जयति ।

सर्वां रतिं धर्मरतिर्जयति तृष्णाक्षयः सर्वदुःखं जयति ॥ २१॥

☸️


Rijkdom is schadelijk voor de gierigaard, maar niet voor zij die het NIRVANA zoeken. Met hun beperkt inzicht schaden de gierigaards zichzelf en iedereen rond hen.

घ्नन्ति भोग दुर्मेधसं न चेत् पारगवेषिणः ।

भोगतृष्णया दुर्मेधा हन्त्यन्य इवात्मानः ॥ २२॥     


☸️

Gierigheid ruïneert de geest net als onkruid de akkers verziekt. Bewonder daarom iedereen die geen greintje gierigheid kent.

तृणदोषाणि क्षेत्राणि रागदोषेयं प्रजा ।

तस्माद्धि वीतरागेषु दत्तं भवति महाफलम् ॥ २३॥

☸️


Lust ruïneert de geest net als onkruid de akkers verziekt. Bewonder daarom iedereen die geen greintje lust kent.

तृणदोषाणि क्षेत्राणि द्वेषदोषेयं प्रजा ।

तस्माद्धि वीतदोषेषु दत्तं भवति महाफलम् ॥ २४॥

☸️


Haat ruïneert de geest net als onkruid de akkers verziekt. Bewonder daarom iedereen die geen greintje haat kent.          

तृणदोषाणि क्षेत्राणि मोहदोषेयं प्रजा ।

तस्माद्धि वीतमोहेषु दत्तं भवति महाफलम् ॥ २५॥

☸️


Alle verlangens voor uw eigen zelf ruïneren uw geest net als onkruid de akkers verziekt. Bewonder daarom iedereen die vrij is van zelfzuchtige verlangens.

तृणदोषाणि क्षेत्राणि इच्छादोषेयं प्रजा ।

तस्माद्धि विगतेच्छेषु दत्तं भवति महाफलम् ॥ २६॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः