Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 16. 

Voldoening.N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः


☸️


Loop niet zodanig achter allerhande dingen aan die u prettig lijken, dat je uw meditatie vergeet. Als je het echte doel van het leven vergeet en vast begint te zitten in alle vormen van genot dat er hier op aarde te vinden zijn, zal je op den duur afgunstig worden van zij die van hun meditatie een prioriteit hebben gemaakt.

अयोगे युञ्जन्नात्मानं योगे चायोजयन् ।

अर्थं हित्त्वा प्रियग्राही स्पृहयेदात्मानुयोगिनम् ॥ १॥

☸️


Als je niet kan appreciëren dat er iets aangenaam is, brengt het pijn. En inzien wat er allemaal onaangenaam is, brengt ook pijn. Ga daarom verder dan het denken in genot en pijn.

मा प्रियैः समागच्छ अप्रियैः कदाचन

प्रियाणाम् अदर्शनं दुःखं अप्रियाणां च दर्शनम् ॥ २॥

☸️


Geraak niet geobsedeerd en gehecht aan om het even wat, alsof je het nodig hebt om te kunnen bestaan; want hoe harder je eraan vasthangt, hoe meer pijn het u kan brengen. Geen dingen leuk vinden én tegelijk geen dingen slecht vinden, dat is vrijheid.

तस्मात् प्रियं न कुर्यात् प्रियापायो हि पापकः ।

ग्रन्थाः तेषां न विद्यन्ते येषां नाऽस्ति प्रियाप्रियम् ॥ ३॥

☸️


Vasthangen aan dingen omdat het iets zegt over ‘wie je bent’ brengt een pijnlijke strijd; vasthangen aan dingen omdat het iets zegt over ‘wie je bent’ brengt angsten. Laat de dingen los die zogezegd allemaal zeggen wie je bent, en je zal vrij zijn van de strijd en vrij van angst.

प्रियतो जायते शोकः प्रियतो जायते भयम् ।

प्रियतो विप्रमुक्तस्य नाऽस्ति शोकः कुतो भयम् ॥ ४॥

☸️


Wanneer je toestemming moet halen uit een relatie om te bestaan, brengt dat verdriet mee. Wanneer je toestemming nodig hebt uit een relatie om jezelf te mogen zijn, brengt dat angsten mee. Laat de relaties los die U zogezegd een reden geven om uzelf te mogen zijn en je zal vrij zijn van verdriet en vrij van angst.     

प्रेमतो जायते शोकः प्रेमतो जायते भयम् ।

प्रेमतो विप्रमुक्तस्य नाऽस्ति शोकः कुतो भयम् ॥ ५॥

☸️


Zelfbevrediging brengt frustratie; zelfbevrediging brengt angsten. Laat die nood om jezelf te moeten bevredigen los en je zal vrij zijn van frustratie en vrij van angst.

रत्या जायते शोको रत्या जायते भयम् ।

रत्या विप्रमुक्तस्य नाऽस्ति शोकः कुतो भयम् ॥ ६॥

☸️


Egoïstische verlangens brengen rusteloosheid in uw leven; egoïstische verlangens brengen angst in uw leven. Laat egoïsme los en je zal vrij zijn van rusteloosheid en vrij van angst.

कामतो जायते शोकः कामतो जायते भयम् ।

कामतो विप्रमुक्तस्य नाऽस्ति शोकः कुतो भयम् ॥ ७॥

☸️


Hunkeringen brengen pijn, hunkeringen brengen angst. Geef niet toe aan hunkeringen en je zal vrij zijn van pijn en vrij van angst.

तृष्णाया जायते शोकः तृष्णाया जायते भयम् ।

तृष्णाया विप्रमुक्तस्य नाऽस्ति शोकः कुतो भयम् ॥ ८॥

☸️


Mensen met karakter en inzicht, die eerlijk zijn en goedhartig en zich zo hard toewijden aan de DHARMA behalen het respect van de wereld.

शीलदर्शनसम्पन्नं धर्मिष्ठं सत्यवादिनम् ।

आत्मनः कर्म कुर्वाणं तं जनः कुरुते प्रियम् ॥ ९॥

☸️


Als je het onbegrijpelijke probeert te verstaan en tegelijk kan weerstaan aan de verleidingen van de wereld, zal je de rivier van het leven oversteken.

छन्दजातोऽनाख्याते मनसा च स्फुरितः स्यात् ।

कामेषु चाऽप्रतिबद्धचित्त ऊर्ध्वस्रोता इत्युच्यते ॥ १०॥

☸️


Net zoals familie en vrienden u met plezier ontvangen wanneer je van een lange reis terugkeert, zo zullen uw goede daden u ontvangen wanneer je van dit leven overgaat naar het volgende.

चिरप्रवासिनं पुरुषं दूरतः स्वस्त्यागतम् ।

ज्ञातिमित्राणि सुहृदश्चाऽभिनन्दन्त्यागतम् ॥ ११॥

☸️


Uw goede daden wachten U daar met plezier op net zoals dichte familie.

तथैव कृतपुण्यमपि अस्माल्लोकात्परं गतम् ।

पुण्यानि प्रतिगृह्यन्ति प्रियं ज्ञातिभिवागतम् ॥ १२॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः