Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 18. 

Troebel.N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः


☸️


Je bent net als een verlept blaadje aan het wachten op de boodschapper van de dood. Op het punt om te vertrekken op een lange reis, maar onvoorbereid.  

पाण्डुपलासमिवेदानीमसि यमपुरुषोऽपि चत्वां उपस्थिताः ।

उद्योगमुखे च तिष्ठसि पाथेयमपि च ते न विद्यते ॥ १॥

☸️


Steek de lamp aan binnenin; probeer zo hard mogelijk alle wijsheid te zoeken die je kunt bekomen. Word puur en onschuldig en leef je leven in het licht.  

स कुरु द्वीपमात्मनः क्षिप्रं व्यायच्छस्व पण्डितो भव ।

निर्धूतमलोऽनङ्गणो दिव्यां आर्यभूमिं एष्यसि॥ २॥

☸️


Uw leven is ten einde gekomen en de dood is al in de buurt. Een rustplek is er niet meer te vinden in dit deel van de reis, en je bent onvoorbereid.

उपनीतवया इदनीमसि सम्प्रयातोऽसि यमस्यान्तिके ।

वासोऽपि च ते नाऽस्ति अन्तरा पाथेयमपि च ते न विद्यते ॥ ३॥

☸️


Steek de lamp aan binnenin; probeer zo hard mogelijk alle wijsheid te zoeken die je kunt bekomen. Word puur en onschuldig, en je zal jezelf vrijmaken van geboorte en dood.

स कुरु द्वीपमात्मनः क्षिप्रं व्यायच्छस्व पण्डितो भव ।

निर्धूतमलोऽनङ्गणो न पुनर्जातिजरे उपेष्यसि ॥ ४॥

☸️


Maak uw gedachten en uw geest puur als een smid het roet wegblaast van het zilveren zwaard, stukje bij beetje, moment na moment.

अनुपूर्वेण मेधावी स्तोकं स्तोकं क्षणे क्षणे ।

कर्मारो रजतस्येव निर्धमेत् मलमात्मनः ॥ ५॥

☸️


Net zoals roest het ijzer waar het op teert doet wegkwijnen, zo ook vreten slechte daden aan de mensen die ze verrichten.     

अयस इव मलं समुत्थितं तस्माद् उत्थाय तदेव खादति ।

एवं अतिधावनचारिणं स्वानि कर्माणि नयन्ति दुर्गतिम् ॥ ६॥

☸️


Een mantra is niet veel waard als het niet herhaald wordt en een huis valt in elkaar wanneer het niet regelmatig gerepareerd wordt; een lichaam wordt steeds ongezonder hoe langer je niet sport en een bewaker faalt wanneer hij of zij niet langer oplet.

अस्वाध्यायमला मन्त्रा अनुत्थानमला गृहा ।

मलं वर्णस्य कौसीद्यं प्रमादो रक्षतो मलम् ॥ ७॥

☸️


Het siert niet om onbescheiden te zijn; en gierigheid bederft iedereen die geeft.           

मलं स्त्रिया दुश्चरितं मात्सर्यं ददतो मलम् ।

मलं वै पापका धर्मा अस्मिन् लोके परत्र च ॥ ८॥

☸️


Egoïsme brengt nu en in de levens hierna niets op. Maar de grootste onzuivere instelling is om niet bereid te zijn om te leren.     

ततो मलं मलतरं अविद्या परमं मलम् ।

एतत् मलं प्रहाय निर्मला भवत भिक्षवः ॥ ९॥

☸️


Het leven lijkt makkelijk voor mensen zonder schaamte, net als kraaien, stokers van onrust, brutaal en losbandig.

सुजीवितं अह्रीकेण काकशूरेण ध्वंसिना ।

प्रस्कन्दिना प्रगल्भेन संक्लिष्टेन जीवितम् ॥ १०॥

☸️


Voor wie bescheiden is, zachtmoedig en afstand heeft genomen van het wereldse is het leven moeilijk en hard terwijl ze proberen leven in puurheid.          

ह्रीमता च दुर्जीवितं नित्यं शूचिगवेषिणा ।

अलीनेनाऽप्रगल्भेन शुद्धाजीवेन पश्यता ॥ ११॥

☸️


Moorden, liegen, dronken geraken, vreemdgaan of jaloers zijn, is niets minder dan uw eigen graf delven.

यः प्राणमतिपातयति मृषावादं च भाषते ।

लोकेऽदत्तमादत्ते परदारांश्च गच्छति ॥ १२॥

☸️


Drinken tot je erbij neervalt is niets minder dan het uitgraven van uw wortels.

सुरामैरेयपानं च यो नरोऽनुयुनक्ति ।

इहैवमेष लोके मूलं खनत्यात्मनः ॥१३॥

☸️


Elke zwakte in uw discipline brengt kwaad met zich mee. Onthoud dat. En laat gierigheid en gebrekkigheid u later geen knagende spijt bezorgen.

एवं भो पुरुष ! जानीहि पापधर्माणोऽसंयतान् ।

मा त्वां लोभोऽधर्मश्च चिरं दुःखाय रन्धेरन् ॥ १४॥

☸️


Sommige delen wat ze hebben uit geloof, anderen uit vriendschap. Als je jaloers bent op wat zij krijgen, dan zal je geen rust hebben in uw gedachten, niet overdag en niet ’s nachts.

ददाति वै यथाश्रद्धं यथा प्रसादनं जनः ।

तत्र यो मूको भवति परेषां पानभोजने ।

न स दिवा वा रात्रौ वा समाधिं अधिगच्छति ॥ १५॥

☸️


Zij die de wortels van jaloezie hebben uitgetrokken kennen rust en kalmte in gedachten en in geest op elk moment.

यस्य च तत् समुच्छिन्नं मूलघातं समुद्धतम् ।

स वै दिवा वा रात्रौ वा समाधिं अधिगच्छति ॥ १६॥

☸️


Er is geen vuur groter dan lust, geen benauwdere gevangenis dan haat, er bestaat geen keten zo sterk als obsessie, geen vloedgolf als gierigheid.

नाऽस्ति रागसमोऽग्निः नाऽस्ति द्वेषसमो ग्राहः ।

नाऽस्ति मोहसमं जालं नाऽस्ति तृष्णा समा नदी ॥ १७॥

☸️


Het is makkelijk om de fouten te zien van anderen; we ziften ze eruit als het kaf van het koren. Het is moeilijk om onze eigen zwakheden te zien; we verbergen ze met een grijns.

सुदर्शं वद्यमन्येषां आत्मनः पुनर्दुर्दशम् ।

परेषां हि स वद्यानि अवपुणाति यथातुषम् ।

आत्मनः पुनः छादयति कलिमिव कितवात् शठः ॥ १८॥   


☸️

Maar wanneer iemand altijd maar blijft doorgaan over de fouten van anderen, worden de eigen neuroses groter en steeds moeilijker te beheersen.

परवद्याऽनुदर्शिनो नित्यं उद्ध्यानसंज्ञिनः ।

आस्रवास्तस्य वर्द्धन्ते आराद् स आस्रवक्षयात् ॥ १९॥

☸️


Er is geen pad in de hemel, er is geen toevlucht op aarde wanneer je je laat drijven door verlangens. Maar de volgers van de Boeddha leven in vrijheid.

आकाशे च पदं नाऽस्ति श्रमणो नाऽस्ति बहिः ।

प्रपञ्चाऽभिरताः प्रजा निष्प्रपञ्चास्तथागताः ॥ २०॥

☸️


Er is geen pad in de hemel, er is geen toevlucht op aarde wanneer je je laat drijven door verlangens. Alles verandert constant om ons heen, maar de volgers van de Boeddha wankelen niet.

आकाशे च पदं नाऽस्ति श्रमणो नाऽस्ति बहिः ।

संस्काराः शाश्वता न सन्ति नाऽस्ति बुद्धानामिङ्गितम् ॥ २१॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः