Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 1. 

In eenheid is er geen ander.N°1: In eenheid is er geen ander
१. यमकवर्गः प्रथमः 


☸️


Onze gedachten bepalen wie we zijn. Wat we vandaag denken, is vaak bepaald door de gedachten van gisteren. Onze gedachten zijn de sleutel tot ons leven.

Als we niet bij onze gedachten blijven, kunnen we afdwalen. Dat kan leiden tot miserie, net zoals een beest dat dezelfde kar maar blijft voort trekken.

 
मनःपूर्वङ्गमा धर्मा मनःश्रेष्ठा मनोमयाः । 

मनसा चेत्प्रदुष्टेन भाषते वा करोति वा । 

ततो एनं दुःखमन्वेति चक्रमिव वहतः पदम्  
॥ १॥ 


☸️

 


Onze gedachten bepalen wie we zijn. Wat we vandaag denken, is vaak bepaald door de gedachten van gisteren. Onze gedachten zijn de sleutel tot ons leven.

Als we ons volledig bewust worden van de richting van onze gedachten, kunnen we ze in handen nemen. Dan bepalen we zelf onze toekomst. Dat is een heerlijk gevoel dat ons bijblijft als een schaduw.


 
मनःपूर्वङ्गमा धर्मा मनःश्रेष्ठा मनोमयाः । 

मनसा चेत्प्रसन्नेन भाषते वा करोति वा । 

तत एनं सुखमन्वेति छायेवानपायिनी ॥ २॥ 
 

☸️


“Ik was beledigd, ik was verwond, ik was vernederd, ik was beroofd.” Deze gedachten zijn als een soort van lijm voor haat.  
 
अक्रोशित् मां अवधी मां अजैषीत् मां अहार्षीत् मे । ये च तदुपनह्यन्ति वैरं तेषां न शाम्यति  
॥ ३॥ 
 

☸️


“Ik was beledigd, ik was verwond, ik was vernederd, ik was beroofd.”

Laat deze gedachten los om de pijn en het lijden los te laten.  
 
अक्रोशित् मां अवधीत् मां अजैषीत् मां अहार्षीत् मे । 

ये तन्नोपनह्यन्ति वैरं तेषूपशाम्यति ॥ ४॥ 
 

☸️


Haat kan je niet verslaan door meer haat: alleen liefde kan haat overmeesteren. Dat is voor eeuwig en altijd de manier.  
 
नहि वैरेण वैराणी शाम्यन्तीह कदाचन । 

अवैरेण च शाम्यन्ति एष धर्मः सनातनः ॥ ५॥ 
 

☸️


Mensen strijden en voeren oorlog over kleine en grote dingen, in plaats van het steken van alle mogelijke moeite in het streven naar harmonie. 
 
परे च न विजानन्ति वयमत्र यंस्यामः । 

ये च तत्र विजानन्ति ततः शाम्यन्ति मेधगाः  ॥ ६॥ 
 

☸️


Alleen leven voor plezier ten koste van alles, zonder waardering voor wat je eet; leven op de automatische piloot zonder te beseffen waarom je doet wat je doet, zonder kracht te putten uit je idealen - dat is MARA die je leidt: letterlijk alleen je lichaam bewegen voor je eigen verleidingen.


 शुभमनुपश्यन्तं विहरन्तमिन्द्रियेषु असंवृतम् । 

भोजनेऽमात्राज्ञं कुसीदं हीनवीर्यम् । 

तं वै प्रसहति मारो वातो वृक्षमिव दुर्बलम् ॥ ७॥ 
 

☸️


Leven voor iets anders dan pleziertjes, genoeg zijn voor uzelf en tevreden zijn met uzelf, nadenken over wat je eet, beseffen wanneer iets misschien al teveel van het goeie is, geloven en vertrouwen in uw idealen – dat is zo sterk zijn als een rots in de branding. 
 
अशुभमनुपश्यन्तं विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसंवृतम् । 

भोजने च मात्राज्ञं श्रद्धमाराब्धवीर्यम् । 

तं वै न प्रसहते मारो वातः शैलमिव पर्वतम् ॥ ८॥ 
 

☸️


Als iemand een ineens een gele tuniek aantrekt net als een monnik,

maar in gedachten nog niet genoeg is voor zichzelf en niet tevreden met zichzelf,

niet op een letterlijke manier eerlijk is met zichzelf en met de wereld, dan is die persoon de tuniek niet waard.  
 
अनिष्कषायः काषायं यो वस्त्रं परिधास्यति । 

अपेतो दमसत्याभ्यां न स काषायमर्हति ॥ ९॥ 
 

☸️


Iemand die puur is en tot in het binnenste van hun ziel kracht put uit hun idealen en daar ook volledig naar leeft,

die genoeg is voor zichzelf en tevreden met zichzelf,

eerlijk met zichzelf en de wereld;

die persoon is het waard om de gele tuniek te dragen. 
 
यश्च वान्तकषायः स्यात् शीलेषु सुसमाहितः । 

उपेतो दम-सत्याभ्यां स वै काषायमर्हति ॥ १०॥ 
 

☸️


Leven alsof wat niet bestaat wél bestaat, en denken dat wat wél bestaat helemaal niet bestaat, trekt U constant verder weg van Waarheid.

Dit is leven in illusie. 
 
असारे सारमतयः सारे चासारदर्शिनः । 

ते सारं नाधिगच्छन्ति मिथ्यासङ्कल्पगोचराः ॥ ११॥ 
 

☸️


Weten wat echt is en tegelijkertijd weten dat wat niet echt is niet bestaat, lijkt misschien simpel, maar dat is de weg naar de Waarheid.

Die onderscheiding voor jezelf in je geest maken is als veilig zitten op de hobbelige weg naar helderheid.

 
सारं च सारतो ज्ञात्वा असारं च असारतः । 

ते सारं अधिगच्छन्ति सम्यक्-सङ्कल्प-गोचराः ॥ १२॥ 
 

☸️


Zorg voor de emmers als het begint te regenen in een huis met een kapot dak, want de regen zal druppelen.

Het is precies hetzelfde met gedachten: verleidingen, verslavingen en passies kunnen ze overnemen. Bescherm je gedachten, blijf wakker en bewust, doe wat je doet.

 
यथागारं दुश्छन्नं वृष्टिः समतिविध्यति । 

एवं अभावितं चित्तं रागः समतिविध्यति ॥ १३॥ 
 

☸️


Een sterk dak laat geen regen door;

blijf wakker en bewust,

dan sijpelen er geen verleidingen, verslavingen en passies door in je gedachten.  
 
यथागारं सुच्छन्नं वृष्टिर्न समति विध्यति । 

एवं सुभावितं चित्तं रागो न समति विध्यति ॥ १४॥ 
 

☸️


Het zou kunnen dat je zwaar afziet in deze wereld, het kan ook zijn dat je afziet in de volgende wereld.

Iemand die kwaad blijft doen ziet af in allebei.

Ze zien af, ze zijn aan het lijden en daar bovenop beklagen ze zichzelf wanneer ze beseffen wat ze allemaal verkeerd gedaan hebben. 
 
इह शोचति प्रेत्त्य शोचति पापकारी उभयत्र शोचति । 

स शोचति स विहन्यते दृष्ट्वा कर्म क्लिष्टमात्मनः ॥ १५॥ 
 

☸️


Het zou kunnen dat je gelukkig bent in deze wereld, en het kan ook zijn dat je pas gelukkig bent in de volgende wereld.

iemand die goed doet is gelukkig in allebei.

Zaligheid en tevredenheid voor wie kan terugkijken op alle goeie dingen die hij of zij gedaan heeft.  
 
इह मोदते प्रेत्त्य मोदते कृतपुण्य उभयत्र मोदते । 

स मोदते स प्रमोदते दृष्ट्वा कर्मविशुद्धिमात्मनः ॥ १६॥ 
 

☸️


Het zou kunnen dat je triestig bent in deze wereld, het kan ook zijn dat je triestig bent in de volgende wereld.

Iemand die slecht doet heeft verdriet in allebei.

“Ik heb slecht gedaan” reclameren ze en ze blijven reclameren op weg naar nog meer verdriet.  
 
इह तप्यति प्रेत्त्य तप्यति पापकारी उभयत्र तप्यति । 

पापं मे कृतमिति तप्यति भूयस्तप्यति दुर्गतिंगतः ॥ १७॥ 
 

☸️


Het zou kunnen dat je vrij en blij bent in deze wereld, het kan ook dat je vrij en blij bent in de volgende wereld.

Iemand die goed gedaan heeft in hun leven voelt zich zalig,

vrij en blij in allebei.

“Ik heb goed gedaan”, denken ze bij zichzelf en ze worden hoe langer hoe blijer op het pad naar meer geluk. 
 
इह नन्दति प्रेत्य नन्दति कृतपुण्य उभयत्र नन्दति । 

पुण्यं मे कृतमिति नन्दति भूयो नन्दति सुगतिंगतः ॥ १८॥ 
 

☸️


Eindeloos heilige woorden en regels herhalen, maar niets doen;

dit is als de koeien tellen van uw baas.


 बह्यीमपि संहितां भाषमाणः न तत्करो भवति नरः प्रमत्तः ।

गोप इव गा गणयन् परेषां न भागवान् श्रामण्यस्य भवति ॥ १९॥ 
 

☸️


Af en toe heilige woorden en regels herhalen waar effectie naar wordt geleefd, vrij in gedachten, vrij van verleidingen en haat en illusie,

geen hunkeriungen gedurende de dag;

dat is een goddelijke leven.

 
अल्पमपि संहितां भाषमाणो धर्मस्य भवत्यनुधर्मचारी । 

रागं च द्वेषं च प्रहाय मोहं सम्यक् प्रजानन् सुविमुक्तचित्तः ।अनुपाददानः इह वाऽमुत्र वा स भागवान् श्रामण्यस्य भवति ॥ २०॥ 


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः