Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 12. 

Zelfvoorziening.N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः


☸️


Iemand die zichzelf dierbaar is moet zichzelf goed bewaken. Van de drie uitkijkposten van tijd voor jezelf, bewaak ten minste een ervan.      

आत्मान चेत् प्रियं जानीयाद् रक्षेत्तं सुरक्षितम् ।

त्रयाणामन्यतमं यामं प्रतिजागृयात् पण्डितः ॥ १॥

☸️


Vind eerst  zelf wat er goed en rechtvaardig is, dan kan je het aan anderen leren, daarmee vermijd je onnodig leed.         

आत्मानमेव प्रथमं प्रतिरूपे निवेशयेत् ।

अथान्यमनुशिष्यात् न क्लिश्येत् पण्डितः ॥ २॥

☸️


Zodra je even goed bent zoals je de anderen aanleert om te zijn, dan kan je spreken vanuit persoonlijke waarheid. Zelfcontrole is ontzettend moeilijk.

आत्मानं चेत् तथा कुर्यात् यथाऽन्यमनुशासति ।

सुदान्तो वत दमयेद् आत्मा हि किल दुर्दमः ॥ ३॥

☸️


Alleen jijzelf kan meester zijn over jezelf. Wie buiten jezelf kan meester zijn over U? Wanneer de meester en de dienaar een en dezelfde zijn, is er ware dienstbaarheid en zelfvoorziening.

आत्मा हि आत्मनो नाथः कोहि नाथः परः स्यात् ।

आत्मना हि सुदान्तेन नाथं लभते दुर्लभम् ॥ ४॥

☸️


Alle slechte daden komen uit uzelf en zijn veroorzaakt door uzelf; en dit verplettert de dwaze man net als een harde steen de zachtere steen verbrijzelt.

आत्मनैव कृतं पापं आत्मजं आत्मसंभवम् ।

अभिमथ्नाति दुर्मेधसं वज्रमिवाश्ममयं मणिम् ॥ ५॥

☸️


En het slechte kan in iemand groeien zoals klimop zich rond een boom kan wikkelen en het verstikt. Het kan je neerhalen naar de toestand die je net aan je vijand wensen wou.

यस्याऽत्यन्तदौःशील्यं मालुवा शालमिवाततम् ।

करोति स तथात्मानं यथैनमिच्छन्ति द्विषः ॥ ६॥

☸️


Het is maar al te makkelijk om te doen wat verkeerd is, om te doen wat slecht is voor u; maar het is enorm moeilijk om te doen wat juist is, wat er allemaal goed is voor jezelf.

सुकराण्यसाधून्यात्मनोऽहितानि च ।

यद्वै हितं च साधु च तद्वै परमदुष्करम् ॥ ७॥

☸️


De dwaas die door alle meningen de lessen van de Boeddha uitlacht en vernedert, mensen die een grote en vrijgevige ziel uitlachen en vernederen, zij planten allemaal de zaadjes van hun eigen ondergang.

यः शासनमर्हतां आर्याणां धर्मजीविनाम् ।

प्रतिक्रुश्यति दुर्मेधा दृष्टिं निःश्रित्य पापिकाम् ।

फलानि काष्ठकस्येव आत्महत्त्यायै फुल्लति ॥ ८॥

☸️


Als jij iets slecht hebt gedaan, zal jij het ook zijn die eronder lijdt. Als jij iets slechts hebt gelaten voor wat het is, zal je door jezelf puur worden. Puur en niet puur komt enkel en alleen uit je eigen zelf. Er is niemand die een ander puur kan maken, dit is een persoonlijke opdracht.    

आत्मनैव कृतं पापं आत्मना संक्लिश्यति ।

आत्मनाऽकृतं पापं आत्मनैव विशुध्यति ।

शुद्धयशुद्धी प्रत्त्यात्मं नाऽन्योऽन्यं विशोधयेत् ॥ ९॥

☸️


Laat niemand de eigen plicht aan zichzelf, de plicht aan het goede van zijn of haar ziel, in gevaar brengen voor het goede van iemand anders, hoe groot ook. Wanneer je het goede ziet in de ziel van iemand anders, volg het dan in alle ernst.       

आत्मनोऽर्थं परार्थेन बहुनाऽपि न हापयेत् ।

आत्मनोऽर्थमभिज्ञाय सदर्थप्रसितः स्यात् ॥ १०॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः