Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 11. 

Verder.N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः


☸️


Hoe kan er gelachen worden, hoe kan er genot zijn wanneer de hele wereld in brand staat? Wanneer je zo diep in de duisternis bent gegaan, zou je dan niet vragen voor een lamp?

को नु हासः क आनन्दो नित्यं प्रज्वलिते सति ।

अन्धकारेणाऽवनद्धाः प्रदीपं न गवेषयथ ॥ १॥

☸️


Bekijk uw lichaam een keer! Een geverfde mannequin met scharnierende ledematen, het ene moment aan het lijden onder uitslag en zweren, een ander vol met veranderlijke, inconsistente verbeeldingen.

पश्य चित्रीकृतं बिम्बं अरुष्कायं समुच्छ्रितम् ।

आतुरं बहुसङ्कल्पं यस्य नाऽस्ति ध्रुवं स्थितिः ॥ २॥

☸️


Dit lichaam is aan het vergaan. Het is een nest van ziektes een hele hoop verderf, eenrichtingsverkeer op weg naar vernieling, naar ontbinding. Alle leven eindigt in dood.     

परिजीर्णमिदं रूपं रोगनीडं प्रभंगुरम् ।

भिद्यते पूतिसन्देहो मरणान्तं हि जिवितम् ॥ ३॥

☸️


Kijk naar de grijze, de witte botten. Ze zien eruit als droge en lege kalebassen, zomaar aan de kant gesmeten op het einde van de zomer. Is er iemand die ervan geniet om daarnaar te kijken?  

यानिमान्यपथ्यान्यलाबूनीव शरदि ।

कापोतकान्यस्थीनी तानि दृष्ट्वा का रतिः ॥ ४

☸️


Een huis van botten, dat is het lichaam, bedekt in vlees en bloed. Trots en hypocrisie dwalen er graag door de gangen samen met ouderdom en de dood.

अस्थ्नां नगरं कृतं मांसलोहितलेपनम् ।

यत्र जरा च मृत्युश्च मानो म्रक्षश्चावहितः ॥ ५॥

☸️


De glorieuze strijdwagens van legendarische koningen vergaren stof, en het lichaam geraakt versleten en wordt oud; maar de deugd van het goede geraakt nooit versleten en wordt nooit oud en zo kunnen ze leren wat goed is aan zij die goed zijn.

जीर्यन्ति वै राजरथा सुचित्रा अथ शरीरमपि जरामुपेति ।

सतां च धर्मो न जरामुपेति सन्तो ह वै सद्भयः प्रवेदयन्ति ॥ ६॥       


☸️


Er zijn mensen die vermijden om iets bij te leren, dit zijn de mensen die oud worden net als een rund! Het lichaam wordt alleen maar ouder en ouder terwijl er met de wijsheid niets gebeurt.

अल्पश्रुतोऽयं पुरुषो बलीवर्द इव जीर्यति ।

मांसानि तस्य वर्द्धन्ते प्रज्ञा तस्य न वर्द्धते ॥ ७॥

☸️


Ik ben tevergeefs rond en rond gegaan in cirkels gedurende vele levens, constant probeerde ik te vinden wie dit huis van leven en dood heeft gebouwd. Hoe groot is het verdriet van het leven dat moet sterven! Maar nu dat ik U heb gezien, huizenbouwer, zeg ik.     

अनेकजातिसंसारं समधाविषं अनिविशमानः ।

गृहकारकं गवेषयन् दुःखा जातिः पुनः पुनः ॥ ८॥

☸️


Dit huis zal je nooit meer herbouwen. De steunbalken van slechtheid zijn doorbroken, de pilaren van onwetendheid zijn opgeblazen. De koortsige honger is gestopt: mijn sterfelijke geest is vervlogen in de gelukzaligheid van het onsterfelijke NIRVANA.

गृहकारक दृष्टोऽसि पुनर्गेहं न करिष्यसि ।

सर्वास्ते पार्श्विका भग्ना गृहकूटं विसंस्कृतम् ।

विसंस्कारगतं चित्तं तृष्णानां क्षयमध्यगात् ॥ ९॥

☸️


Zij die in hun jeugd niet in harmonie leefden met en op zichzelf, die nooit de echte schatten van het leven meekregen, zijn later als triestige ooievaren met lange poten in een vijver zonder vis.   

अचरित्त्वा ब्रह्मचर्यं अलब्ध्वा यौवने धनम् ।

जीर्णक्रौञ्च इव क्षीयन्ते क्षीणमत्स्य इव पल्वले ॥ १०॥

☸️


Zij die in hun jeugd niet in harmonie leefden met en op zichzelf, die nooit de echte schatten van het leven meekregen, zijn later als gebroken bogen, constant aan het betreuren wat er ooit is gebeurd in het vervlogen verleden.

अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलब्ध्वा यौवने धनम् ।

शेरते चापोऽतिक्षीणा इव पुराणान्यनुतन्वन्त्ः ॥ ११॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः