Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 13. 

Sta op! Kijk!N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः


☸️


Leef niet laag bij de grond; Vergeet niets meer en herinner je alles; volg geen ideeën waarvan je weet dat ze verkeerd zijn; zink niet dieper in het wereldse.

हीनं धर्मं न सेवेत प्रमादेन न संवसेत् ।

मिथ्यादृष्टिं न सेवेत न स्यात् लोकवर्द्धनः ॥ १॥

Sta op! Kijk. Ga verder op het juiste pad. Iemand die het juiste pad volgt is niet alleen vrij en blij in deze wereld, maar ook in de wereld voorbij alles.

उत्तिष्ठेन्न प्रमाद्येद् धर्मं सुचरितं चरेत् ।

धर्मचारी सुखं शेतेऽस्मिं लोके परत्र च ॥ २॥

Volg het juiste pad: ga niet verder op het foute pad. Iemand die het juiste pad volgt is niet alleen vrij en blij in deze wereld, maar ook in de wereld voorbij alles.   

धर्मं चरेत् सुचरितं न तं दुश्चरितं चरेत् ।

धर्मचारी सुखं शेतेऽस्मिं लोके परत्र च ॥ ३॥

Wanneer iemand deze wereld beschouwt als een schuimlaag en als een schaduw van een weerspiegeling, over die persoon heeft Koning Dood geen macht.          

यथा बुद्बुदकं पश्येत् यथा पश्येत् मरीचिकाम् ।

एवं लोकमवेक्षमाणं मृत्युराजो न पश्यति ॥ ४॥

Kom en kijk naar deze planeet. Het is net als een gelakte wagen waarin dwazen zichzelf opsluiten. Wijzen sluiten zichzelf daar niet in op.

एन पश्यतेमं लोकं चित्रं राजरथोपमम् ।

यत्र बाला विषीदन्ति नाऽस्ति सङ्गो विजानताम् ॥ ५॥       

Wie in het begin misschien nogal dwaas was, maar later wijsheid heeft gevonden, laat licht schijnen op de planeet zoals wanneer de wolken van voor de maan wegschuiven.

यश्च पूर्वं प्रमाद्य पश्चात् स न प्रमाद्यति ।

स इमं लोकं प्रभासयति अभ्रान्मुक्त इव चन्द्रमा ॥ ६॥

Wie de slechte daden overmeestert met de goede daden erna, laat licht schijnen op de planeet zoals wanneer de wolken van voor de maan wegschuiven.        

यस्य पापं कृतं कर्म कुशलेन पिधीयते ।

स इमं लोकं प्रभासयति अभ्रान्मुक्त इव चन्द्रमा ॥ ७॥

Deze wereld is volledig in duisternis gedompeld, en hoe weinig kunnen er het licht nog zien! Net zoals vogels gevangen in een net, kunnen er maar enkele zielen ontsnappen en wegvliegen naar de eindeloze vrijheid van de hemel.          

अन्धभूतोऽयं लोकः तनुकोऽत्र विपश्यति ।

शकुनो जालमुक्त इवाल्पः स्वर्गाय गच्छति ॥ ८॥

Zwanen kunnen het pad van de zon volgen door het mirakel dat zij kunnen vliegen. Voor mensen die sterk genoeg zijn om het slechte en zijn legioenen te overwinnen; zij kunnen net zo goed ver boven de wereld uitstijgen.

हंसा आदित्यपथे यान्ति आकाशे यान्ति ऋद्धिया ।

नीयन्ते धीरा लोकात् जित्वा मारं सवाहिनीकम् ॥ ९॥

Iemand die met woorden niet anders doet dan liegen, die de Grote Wet niet respecteert, die de spot drijft met de hogere wereld – deze persoon is in staat tot alle soorten kwaad.

एकं धर्ममतीतस्य मृषावादिनो जन्तोः ।

वितीर्णपरलोकस्य नाऽस्ति पापमकार्यम् ॥ १०॥

Gierigaards gaan zeker niet naar de hemel van de goden, en dwazen prijzen vrijgevigheid niet; maar iemand die vreugde kan vinden in weggeven en delen, geeft ook blijdschap aan hen in hogere werelden.

न वै कदर्या देवलोकं व्रजन्ति बाला ह वै न प्रशंसन्ति दानम् ।

धीरश्च दानं अनुमोदमानस्तेनैव स भवति सुखी परत्र ॥ ११॥

Nog beter dan macht over de hele planeet, nog beter dan opstijgen naar de hemel en nog beter dan macht over alle werelden di is de blijdschap en vreugde van iemand die de rivier van het leven is binnengegaan dat stroomt naar het NIRVANA.

पृथिव्या एकराज्यात् स्वर्गस्य गमनाद् वा ।

सर्वलोकाऽऽधिपत्त्याद् स्रोत आपत्तिफलं वरम् ॥ १२॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः