Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 20. 

Het pad.N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः


☸️


Van alle paden is het Achtvoudige Pad het beste; van alle waarheden zijn de Vier Nobele Waarheden de beste; van alle manieren om ingesteld te zijn is afstand nemen van de dingen het beste; van alle mensen zijn de verlichte de beste.

मार्गाणामष्टाङ्गिकः श्रेष्ठः सत्यानां चत्वारि पदानि ।

विरागः श्रेष्ठो धर्माणां द्विपदानां च चक्षुष्मान्॥ १॥

☸️


Dit is het pad; er is geen ander dat leidt tot het puur maken van uw gedachten en uw geest. Volg dit pad en versla MARA. Dit is hét pad; er is geen ander pad dat leidt tot het puur maken van uw gedachten en uw geest.

एष वो मार्गो नाऽस्त्यन्यो दर्शनस्य विशुद्धये ।

एतं हि यूयं प्रतिपद्यध्वं मारस्यैष प्रमोहनः ॥ २॥

☸️


Dit is het pad dat leidt tot het einde van lijden. Dit is het pad dat ik bekend heb gemaakt nadat de pijlen van verdriet weggevallen waren.

एतं हि यूयं प्रतिपन्ना दुःखस्यान्तं करिष्यथ ।

आख्यातो वै मया मार्गः आज्ञाय शल्य-संस्थानम् ॥ ३॥

☸️


Jij gaat zelf alle werk moeten doen, de Boeddha’s tonen alleen het pad. Volg het pad en ga in meditatie; ga voorbij de macht van MARA.

युष्माभिः कार्यं आतप्यं आख्यातारस्तथागताः ।

प्रतिपन्नाः प्रमोक्ष्यन्ते ध्यायिनो मारबन्धनात् ॥ ४॥

☸️


Alles wat ontstaat, is tijdelijk en zal ook vergaan. Zij die dit accepteren zijn vrij van lijden. Dit pad leidt tot pure wijsheid.

सर्वे संस्कारा अनित्या इति यदा प्रज्ञया पश्यति ।

अथ निर्विन्दति दुःखानि एष मार्गो विशुद्धये ॥ ५॥

☸️


Niets van wat ontstaat is vanzelf immuun voor lijden. Zij die dit accepteren zijn vrij van lijden. Dit pad leidt tot pure wijsheid.

सर्वे संस्कारा दुःखा इति यदा प्रज्ञया पश्यति ।

अथ निर्विन्दति दुःखानि एष मार्गो विशुद्धये ॥ ६॥

☸️


Alles wat gevormd is, is zelfloos. Zij die dit accepteren zijn vrij van lijden. Dit pad leidt tot pure wijsheid.

सर्वे धर्मा अनात्मान इति यदा प्रज्ञया पश्यति ।

अथ निर्विन्दति दुःखानि एष मार्गो विशुद्धये ॥ ७॥

☸️


Nu. Het moment om wakker te worden is nu, wanneer je nog jong en krachtig bent. Zij die altijd maar uitstellen en wachten met een zwakke wil en afgeleide gedachten zullen nooit de weg vinden naar pure wijsheid.

उत्थानकालेऽनुत्तिष्ठन् युवा बलि आलस्यमुपेतः ।

संसन्न-सङ्कल्प-मनाः कुसीदः प्रज्ञया मार्गं अलसो न विन्दति ॥ ८॥

☸️


Bewaak uw gedachten, uw woorden, uw daden. Maak er een discipline van en je zal zo snel vooruitgang boeken op het pad naar pure wijsheid.         

वाचाऽनुरक्षी मनसा सुसंकृतः कायेन चाऽकुशलं न कुर्यात् ।

एतान् त्रीन् कर्मपथान् विशोधयेत् आराधयेत् मार्गं ऋषिप्रवेदितम् ॥ ९॥

☸️


Mediteren brengt wijsheid; te weinig mediteren gaat niets opbrengen. Probeer bewust te worden van wat je drijft en wat je tegenhoudt en kies het pad dat leidt naar wijsheid.

योगाद् वै जायते भूरि अयोगाद् भूरिसंक्षयः ।

एतं द्वेधापथं ज्ञात्त्वा भवाय विभवाय च ।

तथाऽऽत्मानं निवेशयेद् यथाभूरि प्रवर्धते ॥ १०॥  


☸️

Kap het hele bos van verlangens omver, niet alleen maar één boom. Kap het hele bos en je bent goed op weg naar bevrijding.     

वनं छिन्धि मा वृक्षं वनतो जायते भयम् ।

छित्त्वा वनं च वनथं च निर्वना भवथ भिक्षवः ॥ ११॥

☸️


Als er nog sporen zijn van lust in uw gedachten en uw geest zit je nog steeds vast aan het leven, net zoals een kalf dat blijft zogen.     

यावद्धि वनथो न छिद्यतेऽणुमात्रोऽपि नरस्य नारीषु ।

प्रतिबद्धमनाः नु तावत् स वत्सः क्षीरप इव मातरि ॥ १२॥

☸️


Trek al uw verlangens weg net als de bloemblaadjes van een madeliefje in de zomer. Volg het pad naar NIRVANA met een gids die de weg kent.      

उच्छिन्धि स्नेहमात्मनः कुमुदं शारदीकमिव पाणिना ।

शान्तिमार्गमेव बृंहय निर्वाणं सुगतेन देशितम् ॥ १३॥

☸️


“Deze winter blijf ik in dit huis, tijdens stormweer ga ik in een ander huis schuilen en zomers spendeer ik in mijn zomerverblijf.” Iemand die zo denkt vergeet de eindbestemming.

इह वर्षासु वसिष्यामि इह हेमन्तग्रीष्मयोः ।

इति बालो विचिन्तयति अन्तरायं न बुध्यते ॥ १४॥

☸️


De dood komt langs en sleept eender wie mee, al is die nog zo hard geobsedeerd door familie en bezittingen, net zoals stormweer een heel slapend dorp kan wegslepen.

तं पुत्र-पशु-सम्मतं व्यासक्तमनसं नरम् ।

सुप्तं ग्रामं महौघ इव मृत्युरादाय गच्छति ॥ १५॥

☸️


Noch kinderen noch ouders kunnen mensen redden die de dood heeft vastgegrepen.        

न सन्ति पुत्रास्त्राणाय न पिता नाऽपि बान्धवाः ।

अन्तकेनाधिपन्नस्य नाऽस्ति ज्ञातिषु त्राणता ॥ १६॥

☸️


Onthoud dit en stel niet meer uit om het pad te volgen dat leidt naar NIRVANA.

एतमर्त्थवशं ज्ञात्वा पण्डितो शीलसंवृतः ।

निर्वाणगमनं मार्गं क्षिप्रमेव विशोधयेत् ॥ १७॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः