Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 23. 

De olifant.N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः


☸️


Ik zal geduldig harde woorden verduren zoals de olifant pijlen verdraagt op het strijdveld. Mensen zijn vaak achteloos.         

अहं नाग इव संग्रामे चापतः पतितं शरम् ।

अतिवाक्यं तितिक्षिष्ये दुःह्शीला हि बहुजनाः ॥ १॥

☸️


Enkel een getrainde olifant gaat het strijdveld op; enkel een getrainde olifant mag de koning dragen. De beste onder de mensen zijn zij die hun gedachten hebben getraind om harde woorden met geduld te verdragen.

दान्तं नयन्ति समितिं दान्तं राजाऽभिरोहति ।

दान्तः श्रेष्ठा मनुष्येषु योतिवाक्यं तितिक्षसे ॥ २॥

☸️


Ezels zijn goede dieren wanneer ze goed afgericht zijn; nog beter zijn afgetrainde paarden en olifanten. Onder de mensen zijn zij met een afgetrainde geest de beste.

वरमश्वतरा दान्ता आजानीयाश्च सिन्धवः ।

कुञ्जराश्च महानागा आत्मदान्तस्ततो वरम् ॥ ३॥  


☸️

Geen enkel dier kan je tot in het Nirvana dragen; enkel de afgetrainde geest kan je naar dit onbetreden gebied brengen.

न हि एतैर्यानैः गच्छेदगतां दिशम् ।

यथाऽऽत्मना सुदान्तेन दान्तो दान्तेन गच्छति ॥ ४॥

☸️


Een hitsige olifant wilt niets eten wanneer het gebonden is; het smacht naar hun partner in het wild.

धनपालको नाम कुञ्जरः कटकप्रभेदनो दुर्निवार्यः ।

बद्धः कवलं न भुंक्ते स्मरति नागवनस्य कुञ्जरः ॥ ५॥       


☸️ 

Te veel eten, te veel slapen: net als een overvoed zwijn zullen zij die te lui zijn om moeite te doen opnieuw en opnieuw geboren worden.   

मृद्धो यदा भवति महाघसश्च निद्रायितः सपरिवर्त्तशायी ।

महावराह इव निवापपुष्टः पुनः पुनः गर्भमुपैति मन्दः ॥ ६॥

☸️


Lang geleden gingen mijn gedachten waar ze maar wilden en mijn geest deed alles wat het maar wou doen. Nu heers ik over mijn gedachten en mijn geest net zoals een olifant wordt aangestuurd met een staf.          

इदं पुरा चित्तमचरत् चारिकां यथेच्छं यथाकामं यथासुखम् ।

तदद्याऽहं निग्रहिष्यामि योनिशो हस्तिनं प्रभिन्नमिवाङ्कुशग्राहः ॥ ७॥

☸️


Wees waakzaam; bewaak uw gedachten tegen negatieve gedachten. Trek jezelf uit slechte gewoontes net zoals een olifant zichzelf uit de modder haalt.

अप्रमादरता भवत स्वचित्तमनुरक्षत ।

दुर्गादुद्धरताऽऽत्मानं पङ्के सक्त इव कुञ्जरः ॥ ८॥

☸️


Als je een vriend vindt die goed is, wijs is en vrijelijk liefde uitdeelt, ga met hem mee tot het einde en overwin alle gevaren.     

स चेत् लभेत निपक्वं सहायं सार्द्धं चरन्तं साधुविहारिणं धीरम् ।

अभिभूय सर्वान् परिश्रयान् चरेत् तेनाऽऽत्तमनाः स्मृतिमान् ॥ ९॥

☸️


Als je geen vriend kan vinden die goed is, wijs en vrijelijk liefde uitdeelt, wandel alleen verder net als een koning die zijn koninkrijk heeft afgezworen of een olifant die door het bos dwaalt.     

न चेत् लभेत निपक्वं सहायं सार्द्धं चरन्तं साधुविहारिणं धीरम् ।

राजेव राष्ट्रं विजितं प्रहाय एकश्चरेत् मातङ्गोऽरण्य इव नागः ॥ १०॥

☸️


Het is beter om alleen te zijn dan om samen te leven met onvolwassenen. Wees tevreden en wandel alleen net als een olifant die in het bos ronddwaalt. Keer je rug naar het kwaad.

एकस्य चरितं श्रेयो नाऽस्ति बाले सहायता ।

एकश्चरेन्न च पापानि कुर्याद् अल्पोत्सुको मातंगोऽरण्य इव नागः ॥ ११॥

☸️


Het is goed om vrienden te hebben wanneer de vriendschap wederzijds is. Al uw goede daden wachten op U als vrienden wanneer de dood komt. Maar het beste van al is boven verdriet uit te stijgen.        

अर्थे जाते सुखाः सहायाः तुष्टिः सुखा या येतरेतरेण ।

पुण्यं सुखं जीवितसंक्षये सर्वस्य दुःखस्य सुखं प्रहाणम् ॥ १२॥

☸️


Het is goed om een moeder te zijn, goed om een vader te zijn, goed om degene te zijn die de DHARMA volgt. Maar het beste van alles is om een verlichte wijze te zijn.         

सुखा मात्रीयता लोकेऽथ पित्रीयता सुखा

सुखा श्रमणता लोकेऽथ ब्राह्मणता सुखा ॥ १३॥

☸️


Het is goed om te leven in deugd, het is goed om vertrouwen te hebben en te geloven, het is goed om de hoogste wijsheid te bereiken, het is goed om puur te zijn in hart en in geest. Blijdschap zal altijd de uwe zijn.

सुखं यावद् जरां शीलं सुखा श्रद्धा प्रतिष्ठिता ।

सुखः प्रज्ञायाः प्रतिलाभः पापानां अकरणं सुखम् ॥ १४॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः