Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 7. 

Vrijheid.N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः


☸️


De reiziger heeft eindelijk het einde van de reis behaald! Vrij van verdriet, vrij van de kettingen die hem vasthielden, geen zweterige koorts van het leven meer, alleen de vrijheid van het oneindige.

गताध्वनो विशोकस्य विप्रमुक्तस्य सर्वथा ।

सर्वग्रन्थप्रहीणस्य परिदाहो न विद्यते ॥ १॥

☸️


Gedachten hoog houden en blijven streven naar hogere oorden en inzichten, net als zwanen die hun vijver verlaten en wegvliegen naar een hoger nest.        

उद्युञ्जते स्मृतिमन्तो न निकेते रमन्ते ते ।

हंसा इव पल्वलं हित्त्वा ओकमोकं जहति ते ॥ २॥

☸️


Wie volgt in het pad van zij die weten wat het echte leven voedt, die een afkeer heeft van ‘te veel’ of ‘veel te veel’, die hoog en droog vliegen in totale vrijheid, in de oneindige Leegte zonder begin? Het is even moeilijk als achter een vogel aan vliegen.   

येषां सन्निचयो नाऽस्ति ये परिज्ञातभोजनाः ।

शून्यतोऽनिमित्तश्च विमोक्षो येषां गोचरः ।

आकाश इव शकुन्तानां गतिस्तेषां दुरन्वया ॥ ३॥

☸️


Wie kan het onzichtbare pad volgen van iemand die hoog en droog vliegt in totale vrijheid, in de oneindige Leegte zonder begin, wiens enige verleiding vrede is en die niet overwonnen kan worden door pleziertjes? Het is even moeilijk als achter een vogel aan vliegen.

यस्यास्रवाः परिक्षीणा आहारे च अनिःसृतः ।

शून्यतोऽनिमित्तश्च विमोक्षो यस्य गोचरः ।

आकाश इव शकुन्तानां पदं तस्य दुरन्वयम् ॥ ४॥

☸️


Iedereen die wijselijk let op zijn of haar zintuigen zoals een chauffeur let op het verkeer, die vrij is van de laagste verleidingen en trots, zij worden allemaal zelfs door de goden bewonderd.

यस्येन्द्रियाणि शमथं गतानि अश्वा यथा सारथिना सुदान्ताः ।

प्रहीणमानस्य अनास्रवस्य देवा अपि तस्य स्पृहयन्ति तादृशः ॥ ५॥

☸️


Kalm als de aarde die alle gewicht kan dragen, fors en ferm als een steunpilaar, zo puur als een helder meer, vrij van SAMSARA: het terugkeren van leven en dood.        

पृथिवीसमो न विरुध्यते इन्द्रकीलोपमः तादृक् सुव्रतः ।

हृद इवापेतकर्दमः संसारा न भवन्ति तादृशः ॥ ६॥

☸️


 In een heldere en verheven perspectief is vrijheid te vinden: gedachten in rust en vrede, woorden in rust en vrede, werk in rust en vrede.      

शान्तं तस्य मनो भवति वाक् च कर्म च ।

सम्यगाज्ञाविमुक्तस्य उपशान्तस्य तादृशः ॥ ७॥

☸️


Ja, het is echt wel zo dat de grootste onder de mensen alle hechtingen zomaar naast zich neer kunnen leggen, verleidingen niets meer doen, de kettingen van het lage leven hebben losgebroken, en vrij zijn lichtgelovige dingen sinds zij het schitterende eeuwige NIRVANA hebben gezien en al de rest erbij verbleekt. 

अश्रद्धोऽकृतज्ञश्च सन्धिछेदश्च यो नरः ।

हतावकाशो वान्ताशः स वै उत्तम पुरुषः ॥ ८॥

☸️


Waar zij heengaan, daar volgt vreugde – in het dorp, in het bos, in een open vallei of op de heuvels.       

ग्रामे वा यदि वाऽऽरण्ये निम्ने वा यदि वा स्थले ।

यत्रार्हन्तो विहरन्ति सा भूमी रामणीयका ॥ ९॥

☸️


In de bossen waar anderen er nooit aan zouden denken om te blijven, daar kunnen zij een heerlijke plek van maken. Want ze dragen niet meer de last van alle soorten dingen nodig te hebben, ze vinden zaligheid en geluk ook daar waar anderen dat niet zien.

रमणीयान्यरण्यानि यत्र न रमते जनः ।

वीतरागा रंस्यन्ते न ते कामगवेषिणः ॥ १०॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः