Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 15. 

Vreugde.N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः


☸️


Wat wij gaan doen is vrij en blij leven, in liefde tussen mensen die haten. Onder mensen die haten, wat wij gaan doen is leven in liefde.

सुसुखं वत जीवामो वैरिष्ववैरिणः ।

वैरिषु मनुष्येषु विहरामोऽवैरिणः ॥ १॥

☸️


Wat wij gaan doen is vrij en blij leven, gezond tussen mensen die ziek zijn. Onder mensen die ziek zijn, wat wij gaan doen is leven in gezondheid.

सुसुखं वत जीवाम आतुरेषु अनातुराः ।

आतुरेषु मनुष्येषु विहरामोऽनातुराः ॥ २॥

☸️


Wat wij gaan doen is vrij en blij leven, in vrede tussen mensen die worstelen met de dingen. Onder mensen die worstelen met de dingen, wat wij gaan doen is leven in vrede.

सुसुखं वत जीवाम उत्सुकेषु अनुत्सुकाः ।

उत्सुकेषु मनुष्येषु विहराम अनुत्सुकाः ॥ ३॥

☸️


Wat wij gaan doen is vrij en blij leven, zelfs al hebben wij niets en bezitten wij niets. In alle vreugde is wat wij gaan doen leven alsof we schitteren en stralen met puur licht!

सुसुखं वत जीवामो येषां नो नाऽस्ति किञ्चन ।

प्रीतिभक्ष्या भविष्यामः देवा आभास्वरा यथा ॥ ४॥

☸️


Overwinning brengt haat, omdat de verslagen man ongelukkig is. Iemand die overwinning en nederlaag naast zich neerlegt, vindt vreugde.

जयो वैरं प्रसूते दुःखं शेते पराजितः ।

उपशान्तः सुखं शेने हित्त्वा जयपराजयौ ॥ ५॥

☸️


Er is geen groter vuur dan lust. Er is geen groter kwaad dan haat. Er bestaat geen grotere pijn dan disharmonie. Er is geen grotere vreugde dan NIRVANA.

नाऽस्ति रागसमोऽग्निः नाऽस्ति द्वेषसमः कलिः ।

नासति स्कन्धसदृशानि दुःखाः नाऽस्ति शान्तिपरं सुखम् ॥ ६॥

☸️


De honger van passie is de grootste ziekte. Disharmonie is het grootste verdriet. Eens je dit goed weet, dan besef je pas hoe groot de vreugde is van NIRVANA.

जिघत्सा परमो रोगः संस्कारः परमं दुःखम् ।

एतद् ज्ञात्वा यथाभूतं निर्वाणं परमं सुखम् ॥ ७॥

☸️


Gezondheid is de kostbaarste bezitting. Tevreden zijn, de grootste schat. Vertrouwen is de beste vriend. NIRVANA is de allerhoogste blijdschap.

आरोग्यं परमो लाभः सन्तुष्टिः परमं धनम् ।

विश्वासः परमा ज्ञातिः निर्वाणं परमं सुखम् । ८॥

☸️


Iemand die de eenzaamheid kent van stilte en blijdschap voelt in rustige kalmte, hij of zij blijft onaangeraakt door angsten en slechte daden en voelt alleen de vreugde van de DHAMMA. 

प्रविवेकरसं पीत्वा रसं उपशमस्य च ।

निर्दरो भवति निष्पापो धर्म प्रीतिरसं पिबन् ॥ ९॥

☸️


Het brengt enorme blijdschap om goede en nobele mensen te zien, om daar samen mee op te trekken, dat maakt een mens gelukkig. Als er iemand in staat zou zijn om nooit dwazen te zien, dan zou men voor eeuwig gelukkig zijn!

साधु दर्शनमार्याणां सन्निवासः सदा सुखः ।

अदर्शनेन बालानां नित्यमेव सुखी स्यात् ॥ १०॥

☸️


Hij die met dwazen verder moet, heeft een hele lange weg voor de boeg vol verdriet; want samen zijn met een dwaas is even pijnlijk als samen zijn met een vijand; maar de vreugde van het samen zijn met een wijze voelt als een reünie met uw geliefden.

बालसंगतचारी हि दीर्घमधानं शोचति ।

दुःखो बालैः संवासोऽमित्रेणैव सर्वदा ।

धीरश्च सुखसंवासो ज्ञातीनामिव समागमः ॥ ११॥

☸️


Als je iemand vindt die standvastig is, het innerlijke licht ziet, geleerd is, geduldig en toegewijd, een nobele persoonlijkheid – volg dan deze goede en geweldige persoon net zoals de maan het pad van de sterren volgt.

तस्माद्धि धीरं च प्राज्ञं च बहुश्रुतं च धुर्यशीलं व्रतवन्तमार्यम्।

तं तादृशं सत्पुरुषं सुमेधसं भजेत नक्षत्रपथमिव चन्दमाः ॥ १२॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः