Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 21. 

Wijze woorden.N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः


☸️


Wie uit het leven slechts een klein beetje geluk haalt, en plots een groot geluk ziet; laat dan het kleine voor wat het is en ga achter het grote aan.

मात्रासुखपरित्यागात् पश्येच्चेत् विपुलं सुखम् ।

त्यजेन्मात्रासुखं धीरः सम्पश्यन् विपुलं सुखम् ॥ १॥

☸️


Probeer geen geluk te bouwen op de miserie van anderen. Je gaat alleen vast komen te zitten in een net van haat.

परदुःखोपादानेन य आत्मनः सुखमिच्छति ।

वैरसंसर्गसंसृष्टो वैरात् स न प्रमुच्यते ॥ २॥

☸️


Wat je moet doen, doe het zonder uitstel of aarzeling. En doe niet wat je hebt besloten niet te doen. Anders wordt de last op uw schouders steeds groter en zwaarder.

यद्धि कृत्यं अपविद्धं अकृत्यं पुनः कुर्युः।

उन्मलानां प्रमत्तानां तेषां वर्द्धन्त आस्रवाः ॥ ३॥

☸️


Zij die mediteren en hun zintuigen onder controle hebben, doen zonder uitstel of aarzeling wat ze moeten doen, en doen simpelweg niet wat ze hebben besloten niet te doen. De last op hun schouders wordt steeds kleiner en lichter. 

येषांञ्च सुसमारब्धा नित्यं कायगता स्मृतिः ।

अकृत्यं ते न सेवन्ते कृत्ये सातत्यकारिणः ।

सतां सम्प्रजानानां अस्तं गच्छन्त्यास्रवाः ॥ ४॥

☸️


Wanneer in uw geest lust als een moeder is voor u, en egoïsme als een vader, en de vleselijke lusten net als koningen die heersen over U, breng ze om, drijf ze uit en doodt ze in uw gedachten en je zal vrij zijn van die zondes.

मातरं पितरं हत्त्वा राजानौ द्वौ च क्षत्रियौ ।

राष्ट्रं साऽनुचरं हत्त्वाऽनघो याति ब्राह्मणः ॥ ५॥

☸️


De ware brahmaan heeft moeder lust en vader egoïsme gedood. De brahmaan heeft de koningen van vleselijke lusten gedood en het ego dat het pad blokkeert. Zo iemand is vrij van zonde.    

मातरं पितरं हत्वा राजानौ द्वौ च श्रोत्रियौ ।

व्याघ्रपंचमं हत्त्वाऽनघो याति ब्राह्मणः ॥ ६॥

☸️


De volgelingen van Gautama zijn wakker en waakzaam, met hun gedachten sterk op de Boeddha gericht, dag en nacht. 

सुप्रबुद्धं प्रबुध्यन्ते सदा गौतमश्रावकाः ।

येषां दिवा च रात्रौ च नित्यं बुद्धगता स्मृतिः ॥ ७॥

☸️


De volgelingen van Gautama zijn wakker en waakzaam, volledig verdiept in de DHARMA, dag en nacht.

सुप्रबुद्धा प्रबुध्यन्ते सदा गौतमश्रावकाः ।

येषां दिवा च रात्रौ च नित्यं धर्मगता स्मृतिः ॥ ८॥

☸️


De volgelingen van Gautama zijn wakker en waakzaam, met hun gedachten sterk op de SANGHA gericht, dag en nacht.          

सुप्रबुद्धाः प्रबुध्यन्ते सदा गौतमश्रावकाः ।

येषां दिवा च रात्रौ च नित्यं संघगता स्मृतिः ॥ ९॥

☸️


De volgelingen van Gautama zijn wakker en waakzaam, met hun gedachten sterk gericht op het beheersen van hun zintuigen, dag en nacht.

सुप्रबुद्धा प्रबुध्यन्ते सदा गौतमश्रावकाः ।

येषां दिवा च रात्रौ च नित्यं कायगता स्मृतिः ॥१०॥

☸️


De volgelingen van Gautama zijn wakker en waakzaam, en putten blijdschap uit medeleven, dag en nacht.

सुप्रबुद्धाः प्रबुध्यन्ते सदा गौतमश्रावकाः ।

येषां दिवा च रात्रौ च अहिंसायां रतं मनः ॥ ११॥

☸️


De volgelingen van Gautama zijn wakker en waakzaam, en putten blijdschap uit meditatie, dag en nacht.

सुप्रबुद्धाः प्रबुध्यन्ते सदा गौतमश्रावकाः ।

येषां दिवा च रात्रौ च भावनायां रतं मनः ॥ १२॥

☸️


Het is moeilijk om de wereld te verlaten, het is moeilijk om erin te leven, het is pijnlijk om te leven met het wereldse en het is pijnlijk om erin rond te dwalen. Eens je het einde van het pad bereikt zal je niet langer lijden en niet langer dwalen.        

दुष्प्रव्रज्यां दुरभिरामं दुरावासं गृहं दुःखम् ।

दुखोऽसमानसंवासो दुःखाऽनुपतितोऽध्वगः ।

तस्मान्न चाऽध्वगः स्यान्न च दुःखानुपतितः स्यात् ॥ १३॥

☸️


Mensen die goed van inborst zijn en puur in de omgang worden geëerd waar zij ook gaan.           

श्रद्धः शीलेन सम्पन्नो यशोभोगसमर्पितः ।

यं यं प्रदेशं भजते तत्र तत्रैव पूजितः ॥ १४॥

☸️


Mensen die goed van inborst zijn, stralen net als het Himalaya-gebergte, waar de bergpieken schitteren boven de rest van de wereld, zelfs vanop een afstand bekeken. Anderen flitsen ongezien voorbij, net als een pijl die ’s nachts wordt afgeschoten.

दूरे सन्तः प्रकाशन्ते हिमवन्त इव पर्वताः ।

असन्तोऽत्र न दृश्यन्ते रात्रिक्षिप्ता यथा शराः ॥ १५॥

☸️


Zit alleen, slaap alleen, ga er alleen op uit, blus uw ego uit op uzelf alleen. Permanent geluk zal aan uw zijde staan wanneer alle verlangens zijn verdreven.

एकासन एकशय्य एकश्चरन्नतन्द्रितः ।

एको दमयन्नात्मानं वनान्ते रतः स्यात् ॥ १६॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः