Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 3. 

De geest.N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः


☸️


Wat er zich allemaal in ons hoofd afspeelt is super onrustig en verandert de hele tijd, moeilijk om te bedwingen, moeilijk om de rust te bewaken. Laat de wijze zijn of haar geest zo recht maken als een pijl.

स्पन्दनं चपलं चित्तं दुरक्ष्यं दुर्निवार्यम् ।

ऋजुं करोति मेधावी इषुकार इव तेजनम् ॥ १॥

 

☸️


 Een vis op het droge bibbert en spartelt en het is met de geest net hetzelfde: het is constant aan het worstelen om zich te bevrijden. Bevrijden van wat? De gedachte dat de Dood eraan komt.

वारिजं इव स्थले क्षिप्तं उदकस्यौकत उद्भूतः ।

परिस्पन्दत इदं चित्तं मारधेयं प्रहातुम् ॥ २॥

 

☸️


De geest laat zich makkelijk afleiden door alles wat opvalt en dat is super moeilijk te controleren. Maar als je daarin slaagt dan ben je al goed op weg naar een bron van vreugde binnenin jezelf.

दुर्निग्रहस्य लघुनो यत्र-काम-निपातिनः ।

चित्तस्य दमनं साधु चित्तं दान्तं सुखावहम् ॥ ३॥

 

☸️


Maar de geest werkt soms op onzichtbare en subtiele manieren. Zonder dat je het goed en wel doorhebt is de geest terug afgeleid met om het even wat de aandacht trekt. Laat de wijze zijn of haar geest goed bewaken, want dan wordt het een bron van grote vreugde.

सुदुर्दृशं सुनिपुणं यत्र-कामनिपाति ।

चित्तं रक्षेन्मेधावी चित्तं गुप्तं सुखावहम् ॥ ४

 

☸️


Verborgen in de krochten van ons bewustzijn besluit de geest soms om zomaar van ons weg te vliegen en vraagt daar geen toestemming voor. Laat je wakkere zelf een worden met je geest en bevrijd jezelf van de gedachtes dat de Dood eraan komt.

दूरङ्गमं एकचरं अशरीरं गुहाशयम् ।

ये चित्तं संयंस्यन्ति मोक्ष्यन्ते मारबन्धनात् ॥ ५॥

 

☸️


De waarheid verstopt zich voor mensen met een wankele geest, en er zijn grenzen aan wat je kan leren met constant afgeleide gedachten door een tekort aan vertrouwen en haperende innerlijke vrede.

अनवस्थितचित्तस्य सद्धर्मं अविजानतः ।

परिप्लवप्रसादस्य प्रज्ञा न परिपूर्यते ॥ ६॥

 

☸️


De mens die in alle kalmte de gedachten onder controle heeft, die hun geest vrij heeft gemaakt van lusten en verleiding, die niet meer denkt in termen van goed of slecht, deze mens is wakker en bewust, deze mens kent geen angst meer.

अनवस्रुत चित्तस्य अनन्वाहतचेतसः ।

पुण्यपापप्रहीणस्य नाऽस्ति जाग्रतो भयम् ॥ ७॥

 

☸️


Beeld je in dat uw lichaam een glazen bokaal is, broos en breekbaar in dit leven. Is dat geen reden om van uw geest een fort te maken om het te beschermen tegen alle verleidingen die je van je pad zouden afhalen? Behaal je de overwinning over uw geest? Bewaak dan uw nieuw verworven schat en wees nog steeds paraat en op de uitkijk voor MARA.

कुंभोपमं कायमिमं विदित्वा नगरोपमं चित्तमिदं स्थापयित्त्वा ।

युध्येत मारं प्रज्ञायुधेन जितं च रक्षेदनिवेशनः स्यात् ॥ ८॥

 

☸️


Want sneller dan je door zou hebben, komt het triestige einde van ons lichaam. Levensloos zal het daar liggen als een weggegooid stuk hout aan de kant van de weg.

अचिरं वतायं कायः पृथिवीं अधिशेष्यते ।

क्षुद्रोऽपेतविज्ञानो निरर्थं इव कलिङ्गरम् ॥ ९॥

 

☸️


Vijanden kunnen elkaar schaden, en mensen die leven met haat kunnen anderen enorm veel pijn aandoen; maar er is niets wat een mens meer doet lijden dan de eigen geest wanneer het de verkeerde richting uit gaat.

द्विट् द्विषं यत् कुर्यात् वैरी वा पुनर्वैरिणम् ।

मिथ्याप्रणिहितं चित्तं पापीयांसं एनं ततः कुर्यात् ॥ १०॥

 

☸️


Een vader, een moeder of een ander familielid kan een mens enorm veel goed doen; maar ze hebben nog veel meer aan de eigen geest wanneer het de goede richting uitgaat.

न तत् मातापितरौ कुर्यातां अन्ये चापि च ज्ञातिकाः ।

सम्यक्प्रणिहितं चित्तं श्रेयांसं एनं ततः कुर्यात् ॥ ११॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः