Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 17. 

Woede.N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः


☸️


Geef woede op en geef trots op, maak jezelf los van wat je ook bindt met het wereldse. Zij die nooit mensen of dingen proberen te bezitten voor zichzelf kunnen nooit verdriet kennen.

क्रोधं जह्याद् विप्रजह्यात् मानं संयोजनं सर्वमतिक्रमेत ।

तं नाम-रूपयोरसज्यमानं अकिञ्चनं नाऽनुपतन्ति दुःखानि ॥ १॥

☸️


Zij die hun woede kunnen beheersen net als een racepiloot een racewagen beheerst, zijn de echte piloten van het leven. Anderen houden alleen maar het stuur vast en gaan waar de wagen hen brengt.     

यो वै उत्पतितं क्रोधं रथं भ्रान्तमिव धारयेत् ।

तमहं सारथिं ब्रवीमि रश्मिग्राह इतरो जनः ॥ २॥

☸️


Overwin de woede. Hoe? Met zachtheid. Overwin onvriendelijkheid. Hoe? Met lieflijk te zijn. Overwin gierigheid. Hoe? Met vrijgevigheid. Overwin valsheid. Hoe? Door de pure waarheid.

अक्रोधेन जयेत् क्रोधं असाधुं साधुना जयेत्।

जयेत् कदर्थं दानेन जयेत् सत्येनाऽलीकवादिनम् ॥ ३॥

☸️


Wees oprecht en geef niet toe aan de woede. Deel alles uit wat je hebt, al is het maar weinig. De goden zullen u zegenen.          

सत्यं भणेन्न क्रुध्येत् दद्यादल्पेऽपि याचितः ।

एतैस्त्रिभिः स्थानैः गच्छेद् देवानामन्तिके ॥ ४॥

☸️


Zonder iemand te kwetsen, met volledige beheersing over zichzelf, zo behaalden de wijzen in hun geest en gedachten een niveau dat vrij is van alle verdriet.        

अहिंसका ये मुनयो नित्यं कायेन संवृताः ।

ते यन्ति अच्युतं स्थानं यत्र गत्वा न शोचन्ति ॥ ५॥

☸️


Zij die hun aandacht op hun gedachten houden en hun geest dag en nacht trainen en steeds streven naar het NIRVANA, zij bereiken een niveau in gedachten en geest van vrede boven alle zelfzuchtige passies.

सदा जाग्रतां अहोरात्रं अनुशिक्षमाणानाम् ।

निर्वाणं अधिमुक्तानां अस्तं गच्छन्ति आस्रवाः ॥ ६॥         


☸️

Een oude gezegde luidt: “Mensen wijzen met de vinger als je te veel zegt, ze wijzen als je te weinig zegt en ze wijzen als je net genoeg zegt.” Niemand ter wereld ontsnapt aan de wijzende vinger.     

पुरणमेतद् अतुल ! नैतद् अद्यतनमेव ।

निन्दन्ति तुष्णीमासीनं निन्दन्ति बहुभाणिनम् ।

मितभाणिनमपि निन्दन्ति नाऽस्ति लोकेऽनिन्दितः ॥७॥

☸️


Nog nooit is er iemand geweest die met alle lof is gaan strijken, of iemand die alle schuld op zich krijgt.

न चाऽभूत् न भविष्यति न चैतहिं विद्यते ।

एकान्तं निन्दितः पुरुषः एकान्तं वा प्रशंसितः ॥ ८॥

☸️


Maar hoe erg moet je zijn om iemand te beschuldigen die puur is, wijs, goed en in gedachten verzonken?

यश्चेद् विज्ञाः प्रशंसन्ति अनुविच्य श्वः श्वः ।

अच्छिद्रवृत्तिं मेधाविनं प्रज्ञाशीलसमाहितम् ॥ ९॥

☸️


Ze stralen als een splinter-nieuwe gouden munt. Zelfs de goden prijzen hen, zelfs de maker van alles, BRAHMA de ontwerper.     

निष्कं जंबूनदस्येव कस्तं निन्दितुमर्हति ।

देवा अपि तं प्रशंसन्ति ब्रह्मणाऽपि प्रशंसितः ॥ १०॥

☸️


Je kan ervoor kiezen je lichaam te gebruiken om goed te doen en niet om mensen te kwetsen. Train je lichaam om de DHARMA te volgen.

कायप्रकोपं रक्षेत् कायेन संवृतः स्यात् ।

कायदुश्चरितं हित्त्वा कायेन सुचरितं चरेत् ॥ ११॥

☸️


Je kan ervoor kiezen om je tong te gebruiken om goed te doen en niet om mensen te kwetsen. Train je tong om met liefde te spreken.   

वचः प्रकोपं रक्षेद् वाचा संवृतः स्यात् ।

वचो दुश्चरितं हित्त्वा वाचा सुचरितं चरेत् ॥ १२॥

☸️


Je kan ervoor kiezen om uw geest en uw gedachten te gebruiken om goed te doen en niet om mensen te kwetsen. Train uw geest en uw gedachten in de liefde.     

मनः प्रकोपं रक्षेद् मनसा संवृतः स्यात् ।

मनोदुश्चरितं हित्त्वा मनसा सुचरितं चरेत् ॥ १३॥

☸️


De wijzen kennen discipline in lichaam, woord en geest. Ze zijn super beheerst.

कायेन संवृता धीरा अथ वाचा संवृताः ।

मनसा संवृता धीरा ते वै सुपरिसंवृताः ॥ १४॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः