Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 2. 

Erbij blijven.N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः


☸️


Opletten en erbij blijven is het pad van onsterfelijkheid: uw aandacht er niet bij houden is het pad van de dood. Mensen die opletten op wat ze doen en erbij blijven gaan nooit sterven, mensen die hun aandacht er niet bij houden en vanzelf doorgaan zonder nadenken zijn levend al zo goed als dood.

अप्रमादोऽमृतपदं प्रमादो मृत्योः पदम् ।

अप्रमत्ता न म्रियन्ते ये प्रमत्ता यथा मृताः॥ १॥

☸️


Sommige mensen zijn al zodanig scherp en helder dat ze dit al door hebben. Zij die wijs en wakker en bewust zijn voelen hoe zalig het is om op het zogenaamde pad der Groten te zijn.

एतं विशेषतो ज्ञात्वाऽप्रमादे पण्डिता ।

अप्रमादे प्रमोदन्त आर्याणां गोचरे रताः ॥ २॥

☸️


Nu is het zo dat Nirvana op het einde van dat pad staat te wachten, de ultieme kalmte, vrede en eindeloze vreugde. Allemaal dankzij de gedachten hoog te houden met constante krachtige en diepe, diepe doorgronding.

ते ध्यायिनः साततिका नित्त्यं दृढपराक्रमाः ।

स्पृशन्ति धीरा निर्वाणं योगक्षेमं अनुत्तरम् ॥ ३॥

☸️


Iemand met een sterk, sterk vertrouwen, die niet vergeet wat het hogere doel is, die het werk puur houdt en die voorzichtig naar alle mogelijke details kijkt van het werk, die dan ook perfect voor zichzelf zorgt en voor alles op zichzelf steunt, en die altijd aandachtig en bij de zaak blijft, zo iemand maakt glorieuze vooruitgang.

उत्थानवतः स्मृतिमतः शुचिकर्मणो निशम्यकारिणः ।

संयतस्य च धर्मजीवनोऽप्रमत्तस्य यशोभिवर्द्धते ॥ ४॥

☸️


Uw aandacht erbij houden, belangrijk; vertrouwen hebben, belangrijk; zelfvoorzienend zijn, belangrijk; genoeg zijn voor uzelf, belangrijk; dit alles creëert een eiland dat nooit kan overstromen.

उत्थानेनाऽप्रमादेन संयमेन दमेन च ।

द्वीपं कुर्वन्ति मेधावी यं ओघो नाभिकिरति ॥ ५॥

☸️


Sommige mensen kan het zodanig weinig schelen en willen niet weten wie of wat ze schaden zodat ze verder kunnen gaan met het leven op automatische piloot; maar mensen die hun aandacht bij hun gedachten houden zijn wakker en bewust net als hun meest kostbare schat.      

प्रमादमनुयुञ्जन्ति बाला दुर्मेधसो जना ।

अपमादं च मेधावी धनं श्रेष्ठमिव रक्षति ॥ ६॥

☸️


Laat uzelf niet bezitten door luiheid in uw gedachten; geef uzelf niet over aan makkelijke pleziertjes en lust. Het doel voor mensen die altijd opletten en alles diep doorgronden is compleet en onbreekbaar vrij en blij zijn.       

मा प्रमादमनुयुञ्जीत मा कामरतिसंस्तवम् ।

अप्रमत्तो हि ध्यायन् प्राप्नोति विपुलं सुखम् ॥ ७॥

☸️


Uw gedachten terug in handen nemen door de automatische piloot van breinloze verleidingen uit te schakelen voelt net hetzelfde als de trappen oplopen tot voorbij de wolken naar een paleis en vanop het hoogste terras kijken naar de wolken van verdriet daar beneden. Of zoals een wijze man uit oude tijden die op zichzelf in de bergen woont en uitkijkt op de dorpen in de vallei.       

प्रमादमप्रमादेन यदा नुदति पण्डितः ।

प्रज्ञाप्रासादमारुह्य अशोकः शोकिनीं प्रजाग् ।

पर्वतस्थ इव भूमिस्थान् धीरो बलान् अवेक्षते ॥ ८॥

☸️


Het is alsof je wakker bent terwijl er mensen nog slapen en het voelt alsof je op een snel paard rijdt en iedereen voorbijsteekt die op een traag pitje rijdt.

अप्रमत्तः प्रमत्तेषु सुप्तेषु बहुजागरः ।

अबलाश्वमिव शीघ्राश्वो हित्त्वा याति सुमेधाः ॥ ९॥

☸️


Indra werd trouwens de grote jan onder de goden, door op zijn gedachten te letten en zijn aandacht bij de zaak te houden. Het is daarom dat de goden iedereen die oplet prijst. Tegelijkertijd verachten ze wie maar doorgaat zonder denken.         

अप्रमादेन मघवा देवानां श्रेष्ठतां गतः ।

अप्रमादं प्रशंसन्ति प्रमादो गर्हितः सदा ॥ १०॥

☸️


De monnik die blij wordt van de gedachten erbij te houden en die verschiet van zomaar onbewuste dingen te doen, smeedt een pad als vuur want het brandt alle obstakels, maakt niet uit of ze groot of klein zijn.

अप्रमादरतो भिक्षुः प्रमादे भयदर्शी वा ।

सायोजनं अणुं स्थूलं दहन्नग्निरिव गच्छति ॥ ११॥

☸️


De monnik die blij wordt van de gedachten erbij te houden en die verschiet van zomaar onbewuste dingen te doen, zal uiteindelijk altijd de zoete smaak van overwinning proeven, zo dicht bij het NIRVANA.

अप्रमादरतो भिक्षुः प्रमादे भयदर्शी वा ।

अभव्यः परिहाणाय निर्वाणस्यैव अन्तिके ॥ १२॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः