Clark Gillian Website

Wat Laozi Allemaal zei;

De complete Daodejing


  Vers 10 - 18

  10. Puur en bescheiden

  11. Creatieve leegte

  12. Eigenwaarde zonder verslavingen

  13. Onafhankelijke eigenwaarde

  14. De onbegrijpelijkheid van de Dao

  15. De ondoorgrondelijkheid van wijsheid

  16. Terug naar het constante

  17. Bedachtzaam leiderschap

  18. Voortekens van verval

  10.
  Puur en bescheiden

  Draag geest en ziel als één met je mee,

  Kan je deze wel ontsplitsen?

  Zodanig bewust van levensadem in fijngevoeligheid,

  Kan je het innerlijk kind wel vinden?

  Was de donkere gedachten weg,

  Kan je wel zonder de vlekken?

   

  Laat liefde voor mensen het land besturen,

  Kan men geslepenheid loslaten?

  Wanneer de poorten van de Hemel openen,

  Hoe meegaand kan je zijn?

  Eens je de vier windrichtingen hebt verkend,

  Kan je ze terug vergeten?

   

  Creëer,

  verzorg,

  Voed op,

  zonder het te bezitten.

  Doe,

  maar eis niets op,

  Ontwikkel,

  maar controleer niets.

  Dit is diepe innerlijke kracht.

   


             

   

  載營魄抱一,

  能無離乎?

  專氣致柔,

  能嬰兒乎?

  滌除玄覽,

  能無疵乎?

  愛民治國,

  能無知乎?

  天門開闔,

  能為雌乎?

  明白四達,

  能無知乎?

  生之、

  畜之,

  生而不有,

  為而不恃,

  長而不宰,

  是謂玄德。

   

  ☯️  11.
  Creatieve leegte

  Dertig spaken komen samen

  Op één enkele naaf.

  Het is juist de leegte ertussen,

  Die de kar bruikbaar maakt.

   

  Neem water en klei om

  Een pot te maken.

  Het is de leegte,

  Die de pot bruikbaar maakt.

   

  Beitel een deur en een raam uit

  Om een woonruimte te maken.

  Ook hier maakt wat er niet is,

  De ruimte bewoonbaar.

   

  We kunnen genieten van wat bestaat,

  Alleen door wat niet bestaat te gebruiken.


   

   

  三十輻,

  共一轂,

  當其無,

  有車之用。

  埏埴以為器,

  當其無,

  有器之用。

  鑿戶牖以為室,

  當其無,

  有室之用。

  故有之以為利,

  無之以為用。


  ☯️


  12.
  Eigenwaarde zonder verslavingen
  Vijf kleuren maken de ogen van de mens blind,

  Vijf noten maken de oren van de mens doof,

  Vijf smaken maken de mond van de mens flauw,

   

  Galloperen en jagen,

  Verzieken het hart van de mens.

  Exclusieve stukken verzamelen,

  Blokkeren het pad van de mens.

   

  Het is daarom dat de wijze mens,

  Van verlangens geen noden maakt.

  Verlaat het ene, grijp het andere.

   


             

   

  五色令人目盲;

  五音令人耳聾;

  五味令人口爽;

  馳騁田獵,

  令人心發狂;

  難得之貨,

  令人行妨。

  是以聖人為腹不為目,

  故去彼取此。


  ☯️


  13.
  Onafhankelijke eigenwaarde


  Gunst en afgunst zijn even angstwekkend.

  Grote complimenten zijn grote zorgen,

  Even groot als ons zelfbeeld.

   

  Wat wilt dat zeggen?

  Gunsten zijn denigrerend.

  De druk van een gunst te mogen ontvangen is verschrikkelijk.

  De angst van een gunst te verliezen is verschrikkelijk.

  Gunst en afgunst zijn even angstwekkend,

  Dat is wat het betekent.

  Wat bedoel ik met,

  Grote complimenten zijn grote zorgen,

  Even groot als ons zelfbeeld?

  Als ik geen zelfbeeld heb,

  hoe zou ik dan vernedering kunnen ervaren?

   

  Daarom,

  Waardeer je zelfbeeld evenals de buitenwereld,

  Om vertrouwen te kweken in de wereld.

  Hou van jezelf zoals je van de wereld houdt,

  Om zo de wereld te koesteren. 

   


   

  寵辱若驚,

  貴大患若身。

  何謂寵辱若驚?

  寵為下,

  得之若驚,

  失之若驚,

  是謂寵辱若驚。

  何謂貴大患若身?

  吾所以有大患者,

  為吾有身,

  及吾無身,

  吾有何患?

  故貴以身為天下,

  若可寄天下;

  愛以身為天下,

  若可託天下。


  ☯️


  14.
  De onbegrijpelijkheid van de Dao

   

  Bekijk het, zonder het te zien.

  De naam daarvoor is het onzichtbare.

  Beluister het, zonder het te horen.

  De naam daarvoor is de leegte.

  Grijp ernaar, zonder het te nemen.

  De naam daarvoor is het verborgene.

   

  Deze drie kunnen niet verder begrepen worden.

  Breng ze daarom samen als één.

  Aan de top niet schitterend,

  Aan de wortel niet duister.

  Grenzeloos, geen categorie voor,

  Verbonden met het niets.

   

  Dit is wat we noemen:

  Het vormeloze als vorm.

  Het niets als beeld.

  Dit is wat we noemen:

  Het obscure ongefilterde.

  Hier dieper op ingaan,

  Is het overzicht verliezen

  Het navolgen,

  Is het achterliggende verliezen.

   

  Hou vast aan de goeie oude weg,

  Om vandaag te beheersen.

  Het begin van de oudheid begrijpen,

  Is wat we noemen de gouden draad van de Dao.


   

  視之不見,

  名曰夷;

  聽之不聞,

  名曰希;

  搏之不得,

  名曰微。

  此三者不可致詰,

  故混而為一。

  其上不皦,

  其下不昧。

  繩繩不可名,

  復歸於無物。

  是謂無狀之狀,

  無物之象,

  是謂惚恍。

  迎之不見其首,

  隨之不見其後。

  執古之道,

  以御今之有。

  能知古始,

  是謂道紀。

   


  ☯️


  15.
  De ondoorgrondelijkheid van wijsheid

   

  In de oudheid werden de voortreffelijke meesters genoemd.

  Hun mysterie was subtiel aanwezig, maar drong diep door.

  Een diepte die men niet kan bevatten.

  En omdat ze zo onbegrijpelijk waren,

  Daarom hier even hun voorkomen:

   

  Zo behoedzaam, net als de winter die over een rivier passeert.

  Zo voorzichtig, als iemand die zijn vier buren vreest.

  Zo beleefd, alsof altijd te gast.

  Zo’n overgave, net als ijs dat smelt.

  Zo authentiek, als een stuk onbewerkt hout.

  Zo open als een vallei.

  Zo geabsorbeerd als modder.

   

  Wie kan het troebele helder maken,

  door de behoedzaamheid van stilte?

  Wie kan rust creëren,

  Door het verdragen het bewegende constante?

  Zij die daarin kunnen volharden,

  Verlangen niet naar bevrediging,

  En bovenal niet naar overvloed.

  Op die manier ben je afgeschermd van

  Eindeloze routine.


   

   

  古之善為士者,

  微妙玄通,

  深不可識。

  夫唯不可識,

  故強為之容。

  豫兮若冬涉川;

  猶兮若畏四鄰;

  儼兮其若容;

  渙兮若冰之將釋;

  敦兮其若樸;

  曠兮其若谷;

  混兮其若濁;

  孰能濁以靜之徐清?

  孰能安以久動之徐生?

  保此道者,

  不欲盈。

  夫唯不盈,

  故能蔽不新成。

   

  ☯️


  16.
  Terug naar het constante

   

  Om de uiterste leegte te bereiken,

  Wees verbonden met de stilte in de kern.

   

  De hele fysieke wereld ontstaat onderling,

  Ik observeer hun cycli.

  De hemelse wereld is divers en gevarieerd.

  Ook zij keren allemaal terug naar hun oorsprong.

   

  Terugkeren naar de oorsprong heet sereniteit.

  Sereniteit staat bekend als het terugkeren naar lotsbestemming.

  Terugkeren naar lotsbestemming heet het constante.

  Bewust zijn van het constante staat bekend als de verlichting.

   

  Niet bewust zijn van het constante,

  Is roekeloos ellende veroorzaken.

   

  Ken het aangezicht van het constante,

  Dit aangezicht leidt tot onpartijdigheid.

  Onpartijdigheid leidt tot plechtigheid.

  Plechtigheid leidt tot het hemelse.

  Het hemelse leidt tot de Dao.

  De Dao leidt tot eeuwigheid.

   

  Er schuilt geen gevaar,

  In het loslaten van het lichaam.


   

  致虛極,

  守靜篤。

  萬物並作,

  吾以觀復。

  夫物芸芸,

  各復歸其根。

  歸根曰靜,

  是謂復命。

  復命曰常,

  知常曰明。

  不知常,

  妄作凶。

  知常容,

  容乃公,

  公乃王,

  王乃天,

  天乃道,

  道乃久,

  沒身不殆。

   

  ☯️


  17.
  Bedachtzaam leiderschap

   

  Wat weten we van de allerhoogsten behalve: dat ze er zijn?

  De volgende in de rang worden intiem aanbeden.

  De daarop volgende worden alleen gevreesd.

  En de opvolgers van de opvolgers worden zelfs niet serieus genomen.

   

  Zonder genoeg vertrouwen, krijg je niet genoeg vertrouwen, toch?

   

  En zo ontzettend doordacht zijn hun dierbare woorden.

  Alle taken volbracht en alle zaken afgehandeld.

  De anderen zeggen allemaal: ‘We hebben het zelf gedaan!’


             

   

  太上,

  下知有之;

  其次,

  親而譽之;

  其次,

  畏之;

  其次,

  侮之。

  信不足,

  焉有不信焉。

  悠兮,

  其貴言。

  功成事遂,

  百姓皆謂我自然。

   

  ☯️


  18.
  Voortekens van verval

   

  De grote Dao achter je laten,

  Dan schiet er nog medemenselijkheid en rechtvaardigheid over.

  Maar waar sluwheid en spitsvondigheid buiten komen,

  Heerst de grote valsheid.

   

  Met de zes dichtste familieleden niet meer overeenkomen,

  Dan schiet er nog familieplicht en ouderliefde over.

  Maar in een land met verwarring
  en chaos onder de mensen,

  Heerst de letter van de wet en diens ministers.

   


   

  大道廢,

  有仁義;

  智慧出,

  有大偽;

  六親不和,

  有孝慈;

  國家昏亂,

  有忠臣。


  ☯️


  Wat Laozi Allemaal zei;

  De complete Daodejing 


   Vers 1 - 9

   1. De poort naar het wonderlijke

   2. De tegenstelling verbindt

   3. Eenvoud

   4. Niet te doorgronden

   5. Wat uit de leegte komt

   6. De ziel van de vallei

   7. Eindeloze zelfloosheid

   8. Aanpassing zonder weerstand

   9. Loslaten

   Vers 10 - 18

   10. Puur en bescheiden

   11. Creatieve leegte

   12. Eigenwaarde zonder verslavingen

   13. Onafhankelijke eigenwaarde

   14. De onbegrijpelijkheid van de Dao

   15. De ondoorgrondelijkheid van wijsheid

   16. Terug naar het constante

   17. Bedachtzaam leiderschap

   18. Voortekens van verval


   Vers 19 - 27

   19. De vrijheid van nuchterheid

   20. Wereldse mensen, wijze mensen

   21. Ondoorgrondelijke Dao

   22. De wijsheid van buigzaamheid

   23. De duurzaamheid van het pad

   24. Vermijd ingewikkeldheid

   25. De grootsheid van de Dao

   26. Sereen

   27. Waar meesterschap


   Vers 28 - 36

   28. Kracht van visie

   29. Zonder ingrijpen

   30. Geweldloze kracht

   31. Fijnste wapens – instrumenten van miserie

   32. Overstijgen

   33. Verlichting

   34. Zelfloze grootsheid

   35. Onverderfelijk

   36. Paradoxale kracht


   Vers 37 - 45

   37. De overwinning van tevredenheid

   38. Krachtig zonder intentie

   39. Harmonie door simpliciteit

   40. De terugkeer

   41. Ongeforceerd

   42. Geweldloosheid

   43. De overwinning van tederheid

   44. Ware idealen

   45. Paradox van de waarheid


   Vers 46 - 54

   46. De soberheid van vrede

   47. Zien en inzien

   48. Hoe minder hoe meer           

   49. Vertrouwen en goedheid

   50. Leven en dood

   51. De kracht van de weg

   52. Voelen en aanvoelen

   53. Vooruit gaan en afdwalen

   54. Rijping


   Vers 55 - 63

   55. De kracht van deugdelijkheid

   56. Verlichting in stilte

   57. Stille, simpele rechtschapenheid

   58. Zachtaardig leiden

   59. Met mate

   60. Samenwerking

   61. Eerste dienaar

   62. Toevlucht

   63. Lichtheid van het bestaan


   Vers 64 - 72

   64. Eerste stappen

   65. Bescheiden vanzelfheid

   66. Van onderen uit

   67. Drie schatten

   68. Echt leiderschap

   69. De zege van terugtrekking

   70. Makkelijk te begrijpen, moeilijk te volgen

   71. Wijsheid en illusie

   72. Waar gezag


   Vers 73 - 81

   73. Stille overwinning

   74. De dodelijkheid van de dood

   75. Belastend

   76. Subtiele kracht

   77. De weg van de natuur

   78. De wijsheid van water

   79. Gezegend verdraagzaamheid

   80. Simpel leven

   81. Woorden van waarheid