Clark Gillian Website

Wat Laozi Allemaal zei;

De complete Daodejing


  Vers 37 - 45

  37. De overwinning van tevredenheid

  38. Krachtig zonder intentie

  39. Harmonie door simpliciteit

  40. De terugkeer

  41. Ongeforceerd

  42. Geweldloosheid

  43. De overwinning van tederheid

  44. Ware idealen

  45. Paradox van de waarheid

  37.
  De overwinning van tevredenheid

   

  De Dao is in eeuwige vanzelfheid.

  En toch blijft er niets ongedaan.

   

  Moest de mens de wereld zo besturen,

  Dan zou alles vanzelf ontplooien.

  En als bij het ontplooien,

  ook het willen doen opkomt,

  Ik zou het intomen,

  Met de spontaniteit van het naamloze.

   

  De spontaniteit van het naamloze,

  Maakt zodoende alle begeerte los.

  Waar geen begeerte is,

  Daar blijft stilte over.

   

  De hele wereld loopt door

  En regelt zichzelf.


   

  道常無為而無不為。

  侯王若能守之,

  萬物將自化。

  化而欲作,

  吾將鎮之以無名之樸。

  無名之樸,

  夫亦將無欲。

  不欲以靜,

  天下將自定。

   

  ☯️  38.
  Krachtig zonder intentie

   

  De hoogste deugd,

  blijft verborgen,

  En is daarom innerlijke kracht.

   

  De laagste deugd,

  Is niet verborgen,

  En is daarom niet innerlijk.

   

  De hoogste deugd,

  Is in vanzelfheid,

  En handelt daarom zonder intentie.

   

  De laagste deugd,

  Grijpt niet in,

  En handelt met intentie.

   

  De hoogste menselijkheid

  Grijpt in,

  En handelt zonder intentie.

   

  De hoogste rechtvaardigheid,
  Grijpt in,
  En handelt met intentie.

   

  De hoogste wetgeverij,
  Grijpt in,
  En als er niemand volgt,
  worden de mouwen opgerold
  om het op te leggen.

   

  Raak daarom de weg kwijt,
  Om innerlijke kracht te vinden.

   

  Raak innerlijke kracht kwijt,
  Om menselijkheid te vinden.

  Raak menselijkheid kwijt,
  om rechtvaardigheid te vinden.

  Raak rechtvaardigheid kwijt,
  om wetgeverij te vinden.

  Want wetgeverij is het uitdunnen van
  Vertrouwen en oprechtheid,
  En het begin van verwarring.

  Voorspellerij is de bloemenkrans van de Dao,
  en ook het begin van dwaasheid.

   

  Daarom verblijven de grote meesters,
  In de diepzinnigheid,
  En vluchten van waar dit uitdunt.

  Ze verblijven in het bloeien,
  En vluchten van de sier.

  Daarom vluchten ze van dat,
  En kiezen ze dit.


  上德不德,

  是以有德;

  下德不失德,

  是以無德。

  上德無為而無以為;

  下德為之而有以為。

  上仁為之而無以為;

  上義為之而有以為。

  上禮為之而莫之應,

  則攘臂而扔之。

  故失道而後德,

  失德而後仁,

  失仁而後義,

  失義而後禮。

  夫禮者,

  忠信之薄,

  而亂之首。

  前識者,

  道之華,

  而愚之始。

  是以大丈夫處其厚,

  不居其薄;

  處其實,

  不居其華。

  故去彼取此。


   

  ☯️


  39.
  Harmonie door simpliciteit

   

  Ooit, toen de Ouden eenheid behaalden,

  Bereikte de Hemel door eenheid helderheid,

  Bereikte de Aarde door eenheid vrede,
  Bereikte de Geest door eenheid wilskracht,
  Bereikten de rivierbedden door eenheid volheid,
  Bereikten alle zaken en dingen door eenheid levendigheid,
  Bereikten markiezen en koningen door eenheid voorbeeldigheid.

  Een verdeelde Hemel vreest het verscheuren van helderheid.
  Een verdeelde Aarde vreest het splitsen van vrede.
  Een verdeelde Geest vreest het verzwakken van wilskracht.
  Een verdeelde rivierbed vreest het uitdrogen van volheid.
  Alle zaken en dingen vrezen het uitsterven van levendigheid.
  Markiezen en Koningen vrezen dat hun voorbeeld wordt neergehaald.

   

  Daarom,
  neem waardigheid als basis voor normaliteit,

  Neem hoogheid als basis voor laagheid,

   

  Het is om deze reden dat markiezen en koningen

  Zichzelf eenzaam en verweduwd noemen.

  Is dat niet het nemen van hoogheid als basis voor laagheid?

  Toch?

   

  Daarom,

  Te veel letten op reputatie is hetzelfde
  Als helemaal geen reputatie hebben.

  Geen nood hebben aan versiersels is een juweel op zich,

  Rauw en ruw als een gedenksteen.


  昔之得一者:

  天得一以清;

  地得一以寧;

  神得一以靈;

  谷得一以盈;

  萬物得一以生;

  侯王得一以為天下貞。

  其致之,

  天無以清,

  將恐裂;

  地無以寧,

  將恐發;

  神無以靈,

  將恐歇;

  谷無以盈,

  將恐竭;

  萬物無以生,

  將恐滅;

  侯王無以貴高將恐蹶。

  故貴以賤為本,

  高以下為基。

  是以侯王自稱孤、

  寡、不穀。

  此非以賤為本耶?

  非乎?

  故致數譽無譽。

  不欲琭琭如玉,

  珞珞如石。


   

  ☯️


  40.
  De terugkeer

   

  Zij die terugkeren zijn de drijfveer van de Dao.

  Zij die in overgave kunnen gaan zijn de instrumenten van de Dao.

   

  Alles is voortgekomen uit zijn.

  Zijn is voortgekomen uit het niets.

   


   

  反者道之動;

  弱者道之用。

  天下萬物生於有,

  有生於無。

   


  ☯️


  41.
  Ongeforceerd

   

  Van de Dao horen en er meteen werk van maken,

  dat is iemand met een goede inborst.

  Van de Dao horen en piekeren en twijfelen of het wel bestaat,

  dat is iemand met een twijfelachtige inborst.

  Van de Dao horen en het uitlachen,

  dat doet iemand met miezerige inborst.

  Als zo iemand er niet mee zou lachen,

  zou het de Dao niet zijn.

  Het is zodus gekend:

   

  Het verlicht pad,

  Lijkt donker.

  Het pad ontplooit,

  En lijkt in rondjes te gaan.

  Het pad is vlot,

  En lijkt holderdebolder.

   

  De hoogste innerlijke kracht botst niet met het alledaagse,

  De hoogste puurheid lijkt wel bevlekt,

  Allesomvattende deugd lijkt wel onvoldoende,

  Essentiële waarheid lijkt wel wispelturig.

   

  Afgelijnd,

  En zonder hoeken.

  Grote kokers,

  Geraken pas later vol,

  Geen geluid is grootser,

  Dan de tonen van stilte.

  De grootste vorm,

  Is grenzeloos.

   

  De Dao is verborgen

  In het naamloze.

  Bovenal is het beste aan de Dao,

  Dat het de kans geeft,

  Tot compleetheid.


  上士聞道,

  勤而行之;

  中士聞道,

  若存若亡;

  下士聞道,

  大笑之。

  不笑不足以為道。

  故建言有之:

  明道若昧;

  進道若退;

  夷道若纇;

  上德若谷;

  太白若辱;

  廣德若不足;

  建德若偷;

  質真若渝;

  大方無隅;

  大器晚成;

  大音希聲;

  大象無形;

  道隱無名。

  夫唯道,

  善貸且成。

   

   

  ☯️

   


  42.
  Geweldloosheid

   

  De Dao creëert het ene,

  Uit het ene komt het tegengestelde,

  Uit het tegengestelde komt drieheid,

  Waaruit alle dingen ontstaan zijn.

   

  Alle dingen dragen Yin, het donkere,

  En bevatten Yang, het lichte,

  Levenskracht vloeit hiermee samen

  In harmonie.

   

  Wat mensen verafschuwen,

  Is eenzaamheid

  En waardeloosheid.

  En toch steunen leiders

  Op hun titels.

  Af en toe verliest men,

  Om te winnen.

  Af en toe door het winnen,

  Verliest men.

   

  Wat mensen steeds werd geleerd,

  Dat geef ik door:

  De gewelddadigen bereiken nooit

  Hun natuurlijke levenseinde.

   

  Dat neem ik als beginpunt van mijn leer.

   


   

  道生一,

  一生二,

  二生三,

  三生萬物。

  萬物負陰而抱陽,

  沖氣以為和。

  人之所惡,

  唯孤、

  寡、

  不穀,

  而王公以為稱。

  故物或損之而益,

  或益之而損。

  人之所教,

  我亦教之。

  強梁者不得其死,

  吾將以為教父。


  ☯️


  43.
  De overwinning van tederheid

   

  Het zachtste op aarde,

  Vlucht met haastige spoed,

  Weg van het harde.

   

  Het immateriële

  Doordringt alles.

   

  Ik besef daarom dat:

  Niets doen,

  Zijn voordelen heeft.

  Niet spreken,

  Zijn lessen heeft.

   

  De voordelen van niets doen bereiken,

  Is een zeldzaamheid op aarde.


             

   

  天下之至柔,

  馳騁天下之至堅。

  無有入無間,

  吾是以知無為之有益。

  不言之教,

  無為之益,

  天下希及之。

   


  ☯️


  44.
  Ware idealen

   

  De indruk van jezelf of jouw lichaam,

  Welke is kostbaar?

   

  Jouw lichaam of jouw bezittingen,

  Welke is meer?

   

  Winnen of verliezen,

  Welke is erg?

   

  Daarom brengt overdreven nodig hebben,

  Overdreven kosten.

   

  Veel verzamelen brengt zeker en vast,

  Grote verliezen.

   

  Weten wanneer het genoeg is,

  Verwaarloos dit niet.

   

  Weten waar te stoppen,

  Kent geen gevaar.

   

  Daarin zit juist de kracht,

  Om te volharden.


   

  名與身孰親?

  身與貨孰多?

  得與亡孰病?

  是故甚愛必大費;

  多藏必厚亡。

  知足不辱,

  知止不殆,

  可以長久。


  ☯️


  45.
  Paradox van de waarheid

   

  De grootste perfectie

  Komt ontoereikend over.

  Pas het toe en het is echter

  Nooit opgebruikt.

   

  De grootste volheid,

  Komt leeg over.

  Pas het toe en het is echter

  Onuitputtelijk.


  大成若缺,

  其用不弊。

  大盈若沖,

  其用不窮。

  大直若屈,

  大巧若拙,

  大辯若訥。

  躁勝寒靜勝熱。

  清靜為天下正。


  ☯️


  Wat Laozi Allemaal zei;

  De complete Daodejing 


   Vers 1 - 9

   1. De poort naar het wonderlijke

   2. De tegenstelling verbindt

   3. Eenvoud

   4. Niet te doorgronden

   5. Wat uit de leegte komt

   6. De ziel van de vallei

   7. Eindeloze zelfloosheid

   8. Aanpassing zonder weerstand

   9. Loslaten

   Vers 10 - 18

   10. Puur en bescheiden

   11. Creatieve leegte

   12. Eigenwaarde zonder verslavingen

   13. Onafhankelijke eigenwaarde

   14. De onbegrijpelijkheid van de Dao

   15. De ondoorgrondelijkheid van wijsheid

   16. Terug naar het constante

   17. Bedachtzaam leiderschap

   18. Voortekens van verval


   Vers 19 - 27

   19. De vrijheid van nuchterheid

   20. Wereldse mensen, wijze mensen

   21. Ondoorgrondelijke Dao

   22. De wijsheid van buigzaamheid

   23. De duurzaamheid van het pad

   24. Vermijd ingewikkeldheid

   25. De grootsheid van de Dao

   26. Sereen

   27. Waar meesterschap


   Vers 28 - 36

   28. Kracht van visie

   29. Zonder ingrijpen

   30. Geweldloze kracht

   31. Fijnste wapens – instrumenten van miserie

   32. Overstijgen

   33. Verlichting

   34. Zelfloze grootsheid

   35. Onverderfelijk

   36. Paradoxale kracht


   Vers 37 - 45

   37. De overwinning van tevredenheid

   38. Krachtig zonder intentie

   39. Harmonie door simpliciteit

   40. De terugkeer

   41. Ongeforceerd

   42. Geweldloosheid

   43. De overwinning van tederheid

   44. Ware idealen

   45. Paradox van de waarheid


   Vers 46 - 54

   46. De soberheid van vrede

   47. Zien en inzien

   48. Hoe minder hoe meer           

   49. Vertrouwen en goedheid

   50. Leven en dood

   51. De kracht van de weg

   52. Voelen en aanvoelen

   53. Vooruit gaan en afdwalen

   54. Rijping


   Vers 55 - 63

   55. De kracht van deugdelijkheid

   56. Verlichting in stilte

   57. Stille, simpele rechtschapenheid

   58. Zachtaardig leiden

   59. Met mate

   60. Samenwerking

   61. Eerste dienaar

   62. Toevlucht

   63. Lichtheid van het bestaan


   Vers 64 - 72

   64. Eerste stappen

   65. Bescheiden vanzelfheid

   66. Van onderen uit

   67. Drie schatten

   68. Echt leiderschap

   69. De zege van terugtrekking

   70. Makkelijk te begrijpen, moeilijk te volgen

   71. Wijsheid en illusie

   72. Waar gezag


   Vers 73 - 81

   73. Stille overwinning

   74. De dodelijkheid van de dood

   75. Belastend

   76. Subtiele kracht

   77. De weg van de natuur

   78. De wijsheid van water

   79. Gezegend verdraagzaamheid

   80. Simpel leven

   81. Woorden van waarheid