Clark Gillian Website

"Een reis van duizend mijl begint met een enkele stap"- Laozi


Een moderne, gender-neutrale en integrale vertaling van de Daodejing door Laozi met originele brontekst. Dit taoïstische werk brengt de Chinese natuurfilosofie op een onvergelijkbaar compacte en poëtische manier. Geschreven omstreeks 400 v. Chr. is de Daodejing het meest vertaalde boek na de bijbel en zet het nog steeds met ontzettende helderheid lezers aan het denken. De thema's in de tekst gaan van het voorkomen van oorlog, leiderschap met redelijkheid en wijsheid als leidraad, liefde voor de natuur; tot ook het dagelijkse leven en hoe problemen spontaan kunnen worden opgelost - of nog liever - voorkomen. Het centrale idee van overgave aan verandering maakt dit werk al eeuwen de favoriet van schrijvers, poëten, artiesten en filosofen.


Wat Laozi Allemaal zei;

De complete Daodejing 


  Vers 1 - 9

  1. De poort naar het wonderlijke

  2. De tegenstelling verbindt

  3. Eenvoud

  4. Niet te doorgronden

  5. Wat uit de leegte komt

  6. De ziel van de vallei

  7. Eindeloze zelfloosheid

  8. Aanpassing zonder weerstand

  9. Loslaten

  Vers 10 - 18

  10. Puur en bescheiden

  11. Creatieve leegte

  12. Eigenwaarde zonder verslavingen

  13. Onafhankelijke eigenwaarde

  14. De onbegrijpelijkheid van de Dao

  15. De ondoorgrondelijkheid van wijsheid

  16. Terug naar het constante

  17. Bedachtzaam leiderschap

  18. Voortekens van verval


  Vers 19 - 27

  19. De vrijheid van nuchterheid

  20. Wereldse mensen, wijze mensen

  21. Ondoorgrondelijke Dao

  22. De wijsheid van buigzaamheid

  23. De duurzaamheid van het pad

  24. Vermijd ingewikkeldheid

  25. De grootsheid van de Dao

  26. Sereen

  27. Waar meesterschap


  Vers 28 - 36

  28. Kracht van visie

  29. Zonder ingrijpen

  30. Geweldloze kracht

  31. Fijnste wapens – instrumenten van miserie

  32. Overstijgen

  33. Verlichting

  34. Zelfloze grootsheid

  35. Onverderfelijk

  36. Paradoxale kracht


  Vers 37 - 45

  37. De overwinning van tevredenheid

  38. Krachtig zonder intentie

  39. Harmonie door simpliciteit

  40. De terugkeer

  41. Ongeforceerd

  42. Geweldloosheid

  43. De overwinning van tederheid

  44. Ware idealen

  45. Paradox van de waarheid


  Vers 46 - 54

  46. De soberheid van vrede

  47. Zien en inzien

  48. Hoe minder hoe meer           

  49. Vertrouwen en goedheid

  50. Leven en dood

  51. De kracht van de weg

  52. Voelen en aanvoelen

  53. Vooruit gaan en afdwalen

  54. Rijping


  Vers 55 - 63

  55. De kracht van deugdelijkheid

  56. Verlichting in stilte

  57. Stille, simpele rechtschapenheid

  58. Zachtaardig leiden

  59. Met mate

  60. Samenwerking

  61. Eerste dienaar

  62. Toevlucht

  63. Lichtheid van het bestaan


  Vers 64 - 72

  64. Eerste stappen

  65. Bescheiden vanzelfheid

  66. Van onderen uit

  67. Drie schatten

  68. Echt leiderschap

  69. De zege van terugtrekking

  70. Makkelijk te begrijpen, moeilijk te volgen

  71. Wijsheid en illusie

  72. Waar gezag


  Vers 73 - 81

  73. Stille overwinning

  74. De dodelijkheid van de dood

  75. Belastend

  76. Subtiele kracht

  77. De weg van de natuur

  78. De wijsheid van water

  79. Gezegend verdraagzaamheid

  80. Simpel leven

  81. Woorden van waarheid