Clark Gillian Website

Wat Laozi Allemaal zei;

De complete Daodejing


  Vers 28 - 36

  28. Kracht van visie

  29. Zonder ingrijpen

  30. Geweldloze kracht

  31. Fijnste wapens – instrumenten van miserie

  32. Overstijgen

  33. Verlichting

  34. Zelfloze grootsheid

  35. Onverderfelijk

  36. Paradoxale kracht

  28.
  Kracht van visie

   

  Bewust van mannelijkheid,

  Behoud uw vrouwelijkheid,

  Om de rivierbedding te worden

  van hemel en aarde.

   

  Als rivierbedding van

  Hemel en aarde,

  Kan jouw innerlijke kracht jou niet verlaten.

   

  Keer terug,

  Naar de thuis waar je

  Als kind kan zijn.

   

  Bewust van uw licht,

  Behoud uw duisternis,

  Om het voorbeeld te worden,

  Van hemel en aarde.

   

  Als voorbeeld van hemel en aarde,

  Kan jouw innerlijke kracht niet afwijken.

   

  Keer terug,

  Naar een thuis

  Zonder beperkingen.

   

  Bewust van uw heerlijkheden,

  Behoud uw vernederingen.

  Om de vallei te worden,

  Van hemel en aarde.

   

  Als vallei van hemel en aarde,

  Zo ruim jouw innerlijke kracht.

   

  Keer terug,

  Naar een thuis

  Van vanzelfheid.

   

  Toegepast,

  Wordt vanzelfheid,

  Als gereedschap.

  Wijzen gebruiken het,

  En ontwikkelen het,

  Als dienstbaarheid.

   

  Vandaar:

  “Magnifiek houtsnijwerk,

  zonder schaafsels.”


  知其雄,

  守其雌,

  為天下谿。

  為天下谿,

  常德不離,

  復歸於嬰兒。

  知其白,

  守其黑,

  為天下式。

  為天下式,

  常德不忒,

  復歸於無極。

  知其榮,

  守其辱,

  為天下谷。

  為天下谷,

  常德乃足,

  復歸於樸。

  樸散則為器,

  聖人用之,

  則為官長,

  故大制不割。


  ☯️  29.
  Zonder ingrijpen

   

  Wil je de hele wereld hebben,

  en je er toch mee moeien?

  Ik voorzie hoe onhoudbaar dat is.

   

  De wereld is een kanaal,

  Voor het hemelse,

  Daar valt niet in te moeien!

  Je ermee moeien,

  Is alleen maar verstoren.

  Het moment dat je het vastgrijpt,

  Heb je het terug verloren.

   

  Sommige wezens gaan voor,

  Andere volgen.

  Sommigen proesten,

  Anderen fluiten.

  Sommigen zijn sterk,

  Anderen zijn fragiel.

  Sommigen vernielen,

  Anderen zijn verslagen.

   

  Het is daarom dat de wijzen,

  Extravaganties vermijden,

  Overdrijvingen mijden,

  Uitersten verlaten.


   

  將欲取天下而為之,

  吾見其不得已。

  天下神器,

  不可為也,

  為者敗之,

  執者失之。

  故物或行或隨;

  或歔或吹;

  或強或羸;

  或挫或隳。

  是以聖人去甚,

  去奢,

  去泰。

   

  ☯️


  30.
  Geweldloze kracht

   

  Iemand die middels de Dao,

  Mensen helpt,

  Is een leider die nooit

  Door middel van wapens,

  De wereld forceert.

  Een manier van doen,

  Die eerder houdt van

  Terugtrekken.

  Waar legertroepen

  Hun kamp opzetten,

  Ook daar groeien er

  Distels en doorns.

  Altijd volgt hongersnood,

  In de nasleep van oorlog.

  Het is goed om te stoppen,

  Eens het doel is bereikt,

  En te weerhouden van

  De dingen te forceren.

  Het werpt zijn vruchten af zonder opscheppen.

  Het werpt zijn vruchten af zonder pronken.

  Het werpt zijn vruchten af zonder hoogmoed.

  Het werpt zijn vruchten af

  Omdat het niet anders kon.

  Wezens die te snel groeien,

  Worden sneller oud.

  Dit noemt men ook: afdwalen van het pad.

  Afdwalen van het pad noemt men ook:

  Voortijdig eindigen.


   

  以道佐人主者,

  不以兵強天下。

  其事好還。

  師之所處,

  荊棘生焉。

  大軍之後,

  必有凶年。

  善有果而已,

  不敢以取強。

  果而勿矜,

  果而勿伐,

  果而勿驕。

  果而不得已,

  果而勿強。

  物壯則老,

  是謂不道,

  不道早已。


  ☯️


  31.
  Fijnste wapens – instrumenten van miserie

   

  Zelfs de fijnste bewapening

  Werpt een schaduw van miserie.

  Er is geen wezen op aard,

  Dat het niet verafschuwt.

  Daarom blijven de reizigers,

  Niet daarin staan.

   

  Thuis waardeert de nobele mens,

  De linkerkant.

  In de strijd waardeert de nobele mens,

  De rechterkant.

  Wapens zijn instrumenten van miserie,

  Geen instrumenten van de bewuste mens.

  Enkel als er geen enkele andere keus is,

  om ze te op te nemen,

  dan best in stilte en beheersing.

  Zonder genot en genoegen,

  De overwinning behalen,

  Want enthousiasme hierin,

  Is plezier halen uit het doden

  van mensen.

  Wie zich hierin verblijdt,

  Zal nooit de eindbestemming bereiken

  In deze wereld.

   

  Voorspoedige zaken,

  Waardeer de linkerkant.

  Ongunstige zaken,

  Waardeer de rechterkant.

  De luitenant-generaal staat aan de linkerkant.

  De opper-generaal staat aan de rechterkant.

  En alle woorden geplaatst,

  Als op een begrafenis,

  Zo formeel.

  Treur om zij die samen gestorven zijn,

  Met hartzeer en verdriet.

  En alle overwinning in de strijd geplaatst,

  Als op een begrafenis,

  Zo formeel.


  夫佳兵者,

  不祥之器,

  物或惡之,

  故有道者不處。

  君子居則貴左,

  用兵則貴右。

  兵者不祥之器,

  非君子之器,

  不得已而用之,

  恬淡為上。

  勝而不美,

  而美之者,

  是樂殺人。

  夫樂殺人者,

  則不可以得志於天下矣。

  吉事尚左,

  凶事尚右。

  偏將軍居左,

  上將軍居右,

  言以喪禮處之。

  殺人之衆,

  以哀悲泣之,

  戰勝以喪禮處之。


  ☯️


  32.
  Overstijgen

   

  De Dao is de eeuwig naamloze.

  De oorspronkelijke spontaniteit,

  Ondanks de bescheidenheid ervan,

  Kan niemand het misbruiken.

   

  Als zij aan de top dat kunnen vatten,

  Dan wordt alles en iedereen vanzelf,

  Als een gast.

   

  Hemel en aarde zijn samen gebracht,

  Om de zoete dauw te laten neerdalen.

  Geen mens bepaalt dit,

  En toch valt het vanzelf,

  In de natuurlijke orde.

   

  Het startpunt van regels,

  Zijn de namen.

  Merk je dat deze categorieën bestaan,

  Wees bewust er niet te ver in te gaan.

  Want dit kan je weerhouden,

  Van het gevaarlijke.

   

  Beekjes die voortstromen in rivieren

  En de oceaan,

  Staan symbool voor de Dao.


   

   

  道常無名。

  樸雖小,

  天下莫能臣也。

  侯王若能守之,

  萬物將自賓。

  天地相合,

  以降甘露,

  民莫之令而自均。

  始制有名,

  名亦既有,

  夫亦將知止,

  知止所以不殆。

  譬道之在天下,

  猶川谷之與江海。

   

  ☯️


  33.
  Verlichting

   

  Anderen kennen,

  Is intelligentie.

  Jezelf kennen,

  Dat is verlichting.

   

  Anderen overwinnen,

  Is uiterlijke kracht.

  Jezelf overwinnen,

  Dat is innerlijke kracht.

   

  Weten wat genoeg is,

  Dat is rijkdom.

  Met kracht doorgaan,

  Dat is wilskracht.

  Onwankelbaar zijn,

  Dat is volharding.

  Sterven zonder te vergaan,

  Dat is langdurigheid.


   

  知人者智,

  自知者明。

  勝人者有力,

  自勝者強。

  知足者富。

  強行者有志。

  不失其所者久。

  死而不亡者壽。

   


  34.
  Zelfloze grootsheid

   

  Grote Dao zo overkoepelend,

  Dat links rechts kan zijn.

   

  Al het leven rekent erop,

  Komt eruit voort,

  Is nooit afgewezen.

   

  Alle doelen behaald,

  Zonder ze te benoemen of bezitten.

   

  Het kleedt en voedt alle wezens,

  Zonder over hen te heersen.

   

  Zodanig zonder begeerte,

  Dat men alleen kan zeggen:

  minuscuul.

   

  Alle het leven keert ernaar terug,

  Al zijn ze nooit erdoor overheerst.

  Dat men alleen kan zeggen:

  Groot.

   

  Juist omdat het de eigen grootte niet beschouwt,

  Kan het alles van die grootte verwezenlijken.


             

   

  大道汎兮,

  其可左右。

  萬物恃之而生而不辭,

  功成不名有。

  衣養萬物而不為主,

  常無欲,

  可名於小;

  萬物歸焉,

  而不為主,

  可名為大。

  以其終不自為大,

  故能成其大。

   

  ☯️


  35.
  Onverderfelijk

   

  Hou het beeld van de grootsheid

  Van de Dao in gedachten vast,

  En de wereld komt naar je toe.

   

  Het komt onschendbaar,

  Buitengewoon in

  Rustige vrede.

   

  Muziek en lekkernijen

  Lokken de passerende reiziger.

  Maar wat er uit de mond van de Dao komt,

  Is echter smakeloos en flauw.

   

  Het bekijken is niet genoeg,

  Om het te zien.

  Ernaar luisteren is niet genoeg,

  Om het te horen.

  Het gebruiken,

  Zal het nooit uitputten.


   

  執大象,

  天下往。

  往而不害,

  安平大。

  樂與餌,

  過客止。

  道之出口,

  淡乎其無味,

  視之不足見,

  聽之不足聞,

  用之不足既。

   


  36.
  Paradoxale kracht

   

  Wat je ook probeert te krimpen,

  Moet je eerst uitzetten.

  Wat je ook probeert te verzwakken,

  Moet je eerst versterken.

  Wat je ook probeert af te stoten,

  Moet je eerst tot bloeien brengen.

  Wat je ook probeert weg te nemen,

  Moet je eerst toevoegen.

   

  Dit is wat we noemen,

  Fijn inzicht.

   

  Zacht en zwak overwint hard en sterk.

  Een vis kan niet weggenomen worden van de dieptes.

  Zo ook horen de scherpe wapens van het bestuur

  nooit het daglicht te zien.


   

  將欲歙之,

  必固張之;

  將欲弱之,

  必固強之;

  將欲廢之,

  必固興之;

  將欲奪之,

  必固與之。

  是謂微明。

  柔弱勝剛強。

  魚不可脫於淵,

  國之利器不可以示人。


  ☯️


  Wat Laozi Allemaal zei;

  De complete Daodejing 


   Vers 1 - 9

   1. De poort naar het wonderlijke

   2. De tegenstelling verbindt

   3. Eenvoud

   4. Niet te doorgronden

   5. Wat uit de leegte komt

   6. De ziel van de vallei

   7. Eindeloze zelfloosheid

   8. Aanpassing zonder weerstand

   9. Loslaten

   Vers 10 - 18

   10. Puur en bescheiden

   11. Creatieve leegte

   12. Eigenwaarde zonder verslavingen

   13. Onafhankelijke eigenwaarde

   14. De onbegrijpelijkheid van de Dao

   15. De ondoorgrondelijkheid van wijsheid

   16. Terug naar het constante

   17. Bedachtzaam leiderschap

   18. Voortekens van verval


   Vers 19 - 27

   19. De vrijheid van nuchterheid

   20. Wereldse mensen, wijze mensen

   21. Ondoorgrondelijke Dao

   22. De wijsheid van buigzaamheid

   23. De duurzaamheid van het pad

   24. Vermijd ingewikkeldheid

   25. De grootsheid van de Dao

   26. Sereen

   27. Waar meesterschap


   Vers 28 - 36

   28. Kracht van visie

   29. Zonder ingrijpen

   30. Geweldloze kracht

   31. Fijnste wapens – instrumenten van miserie

   32. Overstijgen

   33. Verlichting

   34. Zelfloze grootsheid

   35. Onverderfelijk

   36. Paradoxale kracht


   Vers 37 - 45

   37. De overwinning van tevredenheid

   38. Krachtig zonder intentie

   39. Harmonie door simpliciteit

   40. De terugkeer

   41. Ongeforceerd

   42. Geweldloosheid

   43. De overwinning van tederheid

   44. Ware idealen

   45. Paradox van de waarheid


   Vers 46 - 54

   46. De soberheid van vrede

   47. Zien en inzien

   48. Hoe minder hoe meer           

   49. Vertrouwen en goedheid

   50. Leven en dood

   51. De kracht van de weg

   52. Voelen en aanvoelen

   53. Vooruit gaan en afdwalen

   54. Rijping


   Vers 55 - 63

   55. De kracht van deugdelijkheid

   56. Verlichting in stilte

   57. Stille, simpele rechtschapenheid

   58. Zachtaardig leiden

   59. Met mate

   60. Samenwerking

   61. Eerste dienaar

   62. Toevlucht

   63. Lichtheid van het bestaan


   Vers 64 - 72

   64. Eerste stappen

   65. Bescheiden vanzelfheid

   66. Van onderen uit

   67. Drie schatten

   68. Echt leiderschap

   69. De zege van terugtrekking

   70. Makkelijk te begrijpen, moeilijk te volgen

   71. Wijsheid en illusie

   72. Waar gezag


   Vers 73 - 81

   73. Stille overwinning

   74. De dodelijkheid van de dood

   75. Belastend

   76. Subtiele kracht

   77. De weg van de natuur

   78. De wijsheid van water

   79. Gezegend verdraagzaamheid

   80. Simpel leven

   81. Woorden van waarheid