Clark Gillian Website

Wat Laozi Allemaal zei;

De complete Daodejing


  Vers 64 - 72

  64. Eerste stappen

  65. Bescheiden vanzelfheid

  66. Van onderen uit

  67. Drie schatten

  68. Echt leiderschap

  69. De zege van terugtrekking

  70. Makkelijk te begrijpen, moeilijk te volgen

  71. Wijsheid en illusie

  72. Waar gezag

  64.
  Eerste stappen

   

  Wat kalm is, kan men makkelijk vasthouden.

  Wat nog geen symptomen vertoont, kan men makkelijk voorkomen.

  Wat fragiel is, kan men makkelijk breken.

  Wat klein is, kan men makkelijk zaaien.

  Ga ermee om wanneer het nog niet is gekomen,

  Regel het wanneer het nog niet is verstoord.

   

  De boom die je nu kan omarmen,

  Groeide destijds uit een scheutje als een haar zo fijn.

  Een gebouw van negen verdiepen,

  Rees destijds ook uit een hoop aarde.

  Een reis van duizend mijlen,

  Begon destijds ook met een stap.

   

  Iets forceren, is erdoor vernield worden.

  Aan iets vastklampen, is het terug verliezen.

  Daarom doen wijzen nietsdoen,

  En worden er niet door vernield.

  Zonder vast te klampen, is nooit iets verloren.

   

  Vele mensen die hun taak opnemen,

  Laten steken vallen op het einde,

  Die fataal zijn voor het goed volbrengen van de taak.

  Wees even voorzichtig bij het begin als bij het einde,

  Om zo het hele ding niet te ruïneren.

   

  De wijzen verlangen niet te verlangen,

  En waarderen niet naar exclusiviteit.

  Ze studeren het onbestudeerde,

  En keren terug naar het achtergelatene.

  Steeds een steun voor spontane ontwikkeling,

  Natuurlijk en zonder te forceren.


  其安易持,

  其未兆易謀。

  其脆易泮,

  其微易散。

  為之於未有,

  治之於未亂。

  合抱之木,

  生於毫末;

  九層之臺,

  起於累土;

  千里之行,

  始於足下。

  為者敗之,

  執者失之。

  是以聖人無為故無敗;

  無執故無失。

  民之從事,

  常於幾成而敗之。

  慎終如始,

  則無敗事,

  是以聖人欲不欲,

  不貴難得之貨;

  學不學,

  復衆人之所過,

  以輔萬物之自然,

  而不敢為。


  ☯️

   


  65.
  Bescheiden vanzelfheid

   

  Schitterend hoe in vervlogen tijden de Dao werd bewandeld,

  Niet om alle mensen te verlichten,

  Maar het voorbeeld te zijn van simpliciteit.

  Mensen zijn hard om te leiden,

  Door de overdosis schranderheid.

   

  Met schranderheid leiden,

  Dat is het land ruïneren.

  Zonder schranderheid leiden,

  Dat is een zegen voor het land.

   

  Wees je bewust van deze twee bewezen voorbeelden.

  Hiervan bewust zijn, dat is wat we noemen mystieke innerlijke kracht.


   

  古之善為道者,

  非以明民,

  將以愚之。

  民之難治,

  以其智多。

  故以智治國,

  國之賊;

  不以智治國,

  國之福。

  知此兩者亦𥡴式。

  常知𥡴式,

  是謂玄德。

  玄德深矣,

  遠矣,

  與物反矣,

  然後乃至大順。

   

  ☯️

   

  66.
  Van onderen uit

   

  Hoe is het dat de rivieren en de zeeën zijn

  als alle koningen uit de honderd valleien?

  Omdat ze zo schitterend onder alles door stromen.

  Daarom zijn ze als de koningen van de honderd valleien.

   

  De wijze stijgt op zonder een last te zijn voor anderen.

  De wijze heeft een voorsprong die ten koste gaat van niemand.

  Het is daarom dat de hele wereld hen toejuicht zonder hen beu te geraken,

  Omdat de wijze niet concurreert.

  En zo is er op de hele wereld niemand die met hen kan concurreren.


             

   

  江海所以能為百谷王者,

  以其善下之,

  故能為百谷王。

  是以聖人欲上民,

  必以言下之;

  欲先民,

  必以身後之。

  是以聖人處上而民不重,

  處前而民不害。

  是以天下樂推而不厭。

  以其不爭,

  故天下莫能與之爭。

   

   

  ☯️


  67.
  Drie schatten

   

  Over heel de wereld vindt iedereen mijn weg geweldig,

  Onvergelijkbaar zo lijkt het wel,

  Enorm uitgestrekt,

  Daarom niet te vergelijken,

  Want als het te vergelijken viel,

  Zou het dan niet onbeduidend zijn!

  Nu is het zo dat ik drie schatten heb,

  Die ik onderhoud en koester.

  De eerste is wat ze medeleven noemen,

  De tweede is wat ze soberheid noemen,

  De derde is wat ze terughoudend zijn noemen.

  Door medeleven kan ik moedig zijn,

  Door soberheid kan ik vrijgevig zijn,

  Door terughoudend te zijn maak ik ruimte om mijn leiderschapskwaliteiten te ontplooien.

  Tegenwoordig wordt medeleven afgewimpeld,

  maar moedig zijn niet.

  Soberheid wordt afgewimpeld,

  Maar vrijgevig zijn niet.

  Een stap achteruit nemen wordt afgewimpeld,

  Maar leiderschap niet.

  Dodelijk is dit.

  Medeleven in de strijd brengt net de overwinning,

  En in de verdediging brengt het weerstand.

  De Hemel helpt.

  Medeleven is de bewaker.


   

  天下皆謂我道大,

  似不肖。

  夫唯大,

  故似不肖。

  若肖久矣。

  其細也夫!

  我有三寶,

  持而保之。

  一曰慈,

  二曰儉,

  三曰不敢為天下先。

  慈故能勇;

  儉故能廣;

  不敢為天下先,

  故能成器長。

  今舍慈且勇;

  舍儉且廣;

  舍後且先;

  死矣!

  夫慈以戰則勝,

  以守則固。

  天將救之,

  以慈衛之。

   

  ☯️


  68.
  Echt leiderschap

   

  Goede generaals vechten niet,

  Goede vechters razen niet,

  Goede overwinnaars slaan niet als eerste toe,

  Goede heersers gedragen zich als ondergeschikt.

   

  Dit is wat ze noemen: de kracht van het niet in strijd zijn.

  Dit is de kracht van de heersers onder de mensen.

  Dit is een spiegel van de Hemel.

   

  Het allerhoogste in de tijd van weleer.

   


   

  善為士者,

  不武;

  善戰者,

  不怒;

  善勝敵者,

  不與;

  善用人者,

  為之下。

  是謂不爭之德,

  是謂用人之力,

  是謂配天古之極。


  ☯️


  69.
  De zege van terugtrekking

   

  Er wordt gezegd over wapens gebruiken:

  Ik ben liever de gast dan de gastheer.

  Ik zet liever een stap achteruit dan vooruit.

   

  Dit is wat ze noemen:

  vooruitgang zonder vooruitgang,

  mouwen opstropen zonder handen,

  omver werpen zonder te strijden,

  gevangen nemen zonder wapens.

   

  Onder calamiteiten is er geen groter dan de tegenstander niet serieus nemen.

  Door tegenstanders te onderschatten verloor ik bijna al mijn schatten.

   

  Zo is het dat wanneer strijdende krachten tegenover elkaar staan,

  Zij met medeleven altijd overwinnen.


   

  用兵有言:

  吾不敢為主,

  而為客;

  不敢進寸,

  而退尺。

  是謂行無行;

  攘無臂;

  扔無敵;

  執無兵。

  禍莫大於輕敵,

  輕敵幾喪吾寶。

  故抗兵相加,

  哀者勝矣。

   

  ☯️


  70.
  Makkelijk te begrijpen, moeilijk te volgen

   

  Wat ik zeg is makkelijk te begrijpen,

  En makkelijk te volgen.

  Alleen verstaat niemand in de wereld ze,

  En heeft er niemand kunnen volgen.

   

  Woorden hebben een oorsprong,

  Zoals daden een doener hebben.

  Het is zo dat wanneer er geen begrip is,

  Ik niet kan begrepen worden.

  Zeldzaam zij die me begrijpen,

  Zeldzaam zij die me waarderen.

   

  Daarom zijn de wijzen niet kieskeurig en onbeholpen,

  Terwijl er een juweel schuilt in hun hart.

   


   

  吾言甚易知,

  甚易行。

  天下莫能知,

  莫能行。

  言有宗,

  事有君。

  夫唯無知,

  是以不我知。

  知我者希,

  則我者貴。

  是以聖人被褐懷玉。


  ☯️


  71.
  Wijsheid en illusie

   

  Weten hoe niet te weten,

  Dat is het allerhoogste.

  Niet weten hoe niet te weten.

  Dat is een faling.

  Als men alleen maar zou falen in dit falen,

  Dan is het niet langer een faling.

   

  Wijzen falen hier in niet,

  Omdat hun falen in dit falen,

  Hen van falen weerhoudt.


   

  知不知上;

  不知知病。

  夫唯病病,

  是以不病。

  聖人不病,

  以其病病,

  是以不病。


  ☯️ 


  72.
  Waar gezag

   

  Zodra men niet meer bang is voor autoriteit,

  Komt de grootste autoriteit in henzelf.

  Verstik hun leefruimte niet.

  Alleen waar geen onderdrukking is kunnen ze leven.

  Enkel door ze niet te onderdrukken,

  Blijven ze onbedrukt.

   

  Zo is het dat de wijzen zichzelf kennen,

  Zonder zichzelf te definiëren.

  In eigenwaarde,

  niet zelfverheerlijking.

   

  Verlaat daarom het ene en kies het andere.


   

  民不畏威,

  則大威至。

  無狎其所居,

  無厭其所生。

  夫唯不厭,

  是以不厭。

  是以聖人自知不自見;

  自愛不自貴。

  故去彼取此。


  ☯️


  Wat Laozi Allemaal zei;

  De complete Daodejing 


   Vers 1 - 9

   1. De poort naar het wonderlijke

   2. De tegenstelling verbindt

   3. Eenvoud

   4. Niet te doorgronden

   5. Wat uit de leegte komt

   6. De ziel van de vallei

   7. Eindeloze zelfloosheid

   8. Aanpassing zonder weerstand

   9. Loslaten

   Vers 10 - 18

   10. Puur en bescheiden

   11. Creatieve leegte

   12. Eigenwaarde zonder verslavingen

   13. Onafhankelijke eigenwaarde

   14. De onbegrijpelijkheid van de Dao

   15. De ondoorgrondelijkheid van wijsheid

   16. Terug naar het constante

   17. Bedachtzaam leiderschap

   18. Voortekens van verval


   Vers 19 - 27

   19. De vrijheid van nuchterheid

   20. Wereldse mensen, wijze mensen

   21. Ondoorgrondelijke Dao

   22. De wijsheid van buigzaamheid

   23. De duurzaamheid van het pad

   24. Vermijd ingewikkeldheid

   25. De grootsheid van de Dao

   26. Sereen

   27. Waar meesterschap


   Vers 28 - 36

   28. Kracht van visie

   29. Zonder ingrijpen

   30. Geweldloze kracht

   31. Fijnste wapens – instrumenten van miserie

   32. Overstijgen

   33. Verlichting

   34. Zelfloze grootsheid

   35. Onverderfelijk

   36. Paradoxale kracht


   Vers 37 - 45

   37. De overwinning van tevredenheid

   38. Krachtig zonder intentie

   39. Harmonie door simpliciteit

   40. De terugkeer

   41. Ongeforceerd

   42. Geweldloosheid

   43. De overwinning van tederheid

   44. Ware idealen

   45. Paradox van de waarheid


   Vers 46 - 54

   46. De soberheid van vrede

   47. Zien en inzien

   48. Hoe minder hoe meer           

   49. Vertrouwen en goedheid

   50. Leven en dood

   51. De kracht van de weg

   52. Voelen en aanvoelen

   53. Vooruit gaan en afdwalen

   54. Rijping


   Vers 55 - 63

   55. De kracht van deugdelijkheid

   56. Verlichting in stilte

   57. Stille, simpele rechtschapenheid

   58. Zachtaardig leiden

   59. Met mate

   60. Samenwerking

   61. Eerste dienaar

   62. Toevlucht

   63. Lichtheid van het bestaan


   Vers 64 - 72

   64. Eerste stappen

   65. Bescheiden vanzelfheid

   66. Van onderen uit

   67. Drie schatten

   68. Echt leiderschap

   69. De zege van terugtrekking

   70. Makkelijk te begrijpen, moeilijk te volgen

   71. Wijsheid en illusie

   72. Waar gezag


   Vers 73 - 81

   73. Stille overwinning

   74. De dodelijkheid van de dood

   75. Belastend

   76. Subtiele kracht

   77. De weg van de natuur

   78. De wijsheid van water

   79. Gezegend verdraagzaamheid

   80. Simpel leven

   81. Woorden van waarheid